14 NOIEMBRIE – „Înaltul Ordin de Zi pentru Oştire”

Data de 14 Noiembrie marchează una dintre cele mai mari sărbători ale statului român, nu mai puţin importantă decât 24 ianuarie şi 1 decembrie. Dacă acest 14 noiembrie nu ar fi existat, era perfect posibil ca, pe parcursul istoriei, 24 ianuarie să devină un bun prilej de nostalgie, iar 1 decembrie să nu mai existe deloc! Căci ziua aceasta marchează admiterea României în concertul european ca stat egal celorlalte state, dar însărcinat cu o misiune continentală specifică; ea exprimă asumarea de către Europa a existenţei legitime a noului stat român ca pe o necesitate proprie. Aşa s-a ajuns ca în dimineaţa zilei de 14 noiembrie 1878, la Brăila, Principele Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen, Domnitorul României, cel care din 9 septembrie primise titlul de Alteţă Regală, să treacă în revistă trupele române ce urmau a traversa Dunărea în Dobrogea (un detaşament de roşiori, o companie de vânători, o baterie de artilerie şi Regimentul 5 de infanterie de linie), şi să dea citire unui text (scris dde Mihail Kogălniceanu, pe genunchi, la malul Dunării, în chiar acea dimineaţă!) ce constituie încă, în lumea de azi, un model de înălţime a principiilor – „Înaltul Ordin de Zi pentru Oştire”:

OSTAŞI,

Marile puteri europene, prin tratatul din Berlin, au unit cu România Dobrogea, posesiunea vechilor Domni Români.

Astăzi voi puneţi piciorul pe acest pământ care redevine ţară românească. Voi nu intraţi în Dobrogea ca cuceritori, ci intraţi ca amici, ca fraţi ai unor locuitori cari de astăzi sunt concetăţenii voştri.

Ostaşi! în noua Românie voi veţi găsi o populaţie, în cea mai mare parte română! Dar veţi găsi şi locuitori de alt neam, de altă religiune. Toţi aceştia, devenind membri ai statului român, au drept deopotrivă la protecţiunea, la iubirea voastră. Între aceştia veţi afla şi populaţiuni musulmane a căror religiune, familie, moravuri se deosebesc de ale noastre. Eu cu dinadins vă recomand de a le respecta. Fiţi în mijlocul noilor voştri concetăţeni ceea ce aţi fost până acum şi în timp de pace, ca şi pe câmpul de onoare, ceea ce cu mândrie constat că vă recunoaşte astăzi Europa întreagă, adică model de bravură şi de disciplină, apărătorii drepturilor României şi înainte-mergători ai legalităţii şi ai civilizaţiunii europene.

Cale bună dar, soldaţilor români, şi Dumnezeu să vă protege!

Cugetările mele cele mai afectuoase sunt nedespărţite de voi!

Să trăiască România!

Brăila, 14 Noiembrie 1878.

C A R O L

LA 140 DE ANI DUPĂ!

În amintirea emoţionantului moment al anului 1878, în care reprezentanţii Guvernului României şi trupele române au trecut pe sub cele patru arcuri de triumf, tulcenii au ridicat în replică un arc de triumf din bronz aproape de catedrala Sfântul Nicolae.  Graţie cuceririi cu arma în mână, pe câmpul de luptă, a independenţei sale, România a putut să-şi încoroneze regele (1881) pe care şi-l pregătise din timp pentru asta. Imaginea de mai jos reprezintă o schiţă aparţinând lui Carol Popp de Szathmari. Aceste momente echivalau pentru ţară cu ceea ce înseamnă astăzi, simultan, eliberarea cărţii de identitate şi recunoaşterea dreptului de vot pentru un cetăţean, consfinţind prima integrare europeană a statului roman ca stat independent, avându-şi propria misiune continentală. Spre a nu lăsa o neonorantă uitare să se întindă ca o bulboană neagră, Ziarul „ACUM” din Tulcea şi, mai apoi, Fundaţia „GALERIILE ACUM”, împreună cu Ansamblul Artistic „BALADELE DELTEI”, pe atunci al Centrului Artistic Judeţean, au organizat începând din anul 1998 în fiecare an evenimente culturale şi artistice spre sărbătorire. Astfel, timp de cinci ani, până în anul 2002 inclusiv, în 14 Noiembrie s-au desfăşurat, în aer liber, în Piaţa Civică, mari spectacole de folclor, reunind ansamblurile locale şi judeţene şi mari interpreţi români de folclor din ţară, din Republica Moldova şi din comunitatea românească din Serbia.

De asemenea, s-au organizat simpozioane pe teme de istorie şi expoziţii de document istoric de arhiva, cu participarea Arhivelor Naţionale Bucureşti şi Tulcea. Spre cinstea lor Consiliul Judeţean Tulcea şi Primăria Municipiului Tulcea au sprijinit financiar şi organizatoric aceste manifestări, asumându-şi-le,  iar Ansamblului Artistic „BALADELE DELTEI”  i-a revenit sarcina de a marca an de an ilustra sărbătoare. După ce preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, domnul Trifon Belacurencu, afirmase în anul 2001 că se vor începe demersurile pentru obţinerea unei legi de marcare şi sărbătorire a zilei de 14 Noiembrie, în anul 2015 acest act normativ a apărut, în sfârşit: 14 Noiembrie este, de atunci, o zi de sărbătoare legală a statului român! Să vorbim şi despre asta copiilor noştri!