MESAJELE OFICIALITĂŢILOR LA DESCHIDEREA FESTIVALULUI PEŞTIŞORUL DE AUR

  Cuvânt de binecuvântare

  interior Catedrala Sf Nicolae.qxpA devenit deja o frumoasă tradiţie ca la începutul lunii august în Tulcea, oraşul de la malurile Dunării, să se organi­zeze Festivalul-Concurs Inter­na­ţional de Folclor „Peştişorul de Aur”, ce a devenit deja un simbol emblematic pentru viaţa culturală tulceană.

  An de an reprezentanţi ai folclorului din diferite ţări ale Europei aduc în faţa publicului tulcean cele mai selecte creaţii ale genului, creaţii ce scot în evidenţă frumuseţea şi perenitatea tradiţiilor populare ale fiecărui neam.

  Ajuns la cea de a XXV-a ediţie, Festivalul-Concurs Inter­naţional de Folclor „Peştişorul de Aur” aduce şi de această dată bucuria şi lumina cânte­cu­lui şi dansului popular, arătând că înfrăţirea între popoarele Europei se poate face prin excelenţă şi prin astfel de manifestări culturale care au o profundă vibraţie emoţională în sufletul iubitorilor de frumos.

  Binecuvântăm şi în acest an pe organizatori ca şi pe toţi participanţii dorindu-le ajutor de la Dumnezeu şi mult succes.

  Cu arhiereşti binecuvântări,

  † VISARION

  Episcopul Tulcii

  *

  Horia TEODORESCU

  Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea

  Horia Teodorescu_Birou presedinte CJAvem bucuria de a fi şi în acest an gazda unui festival de marcă, un reper în ceea ce înseamnă folclorul românesc şi nu numai.

  Acum, la împlinirea unui sfert de veac de la prima ediţie a Festivalului-Concurs Inter­na­ţional de Folclor „Peştişorul de Aur”, ne amintim cu respect de cei care au gândit şi pus

  în practică un eveniment reprezentativ pentru judeţul nostru. Felicit organizatorii acestui frumos regal de folclor şi le mulţumesc, în numele cetăţenilor judeţului nostru, pentru aportul la îmbogăţirea vieţii culturale tulcene.

  Aş dori, de asemenea, să le urez un călduros „Bun venit“ tinerilor care îşi înscriu talentul în festivalul ajuns astăzi la a XXV-a ediţie, dar şi celor care, în aceste zile de vară, ne fac onoarea de a fi alături de noi la cel mai interesant festival de folclor din România.

  *

  Dr. ing. Constantin HOGEA

  Primar U.A.T. Tulcea

  HOGEAFestivalul-Concurs Internaţional de Folclor „Peştişorul de Aur”, una dintre cele mai îndrăgite sărbători culturale din munici­piul Tulcea şi din judeţ, şi cel mai mare şi mai prestigios festival de gen din România, marchează an de an mijlocul verii, deschi­zând atmosfera de sărbătoare a zilelor Tulcei! Anul acesta, Peştişorul de Aur face asta pentru a XXV-a oară, sporindu-ne bucuria spectacolului costu­me­­lor, folclorului şi întâmpi­nării oaspeţilor dragi, cu bucuria aniversării! Părinţi din întreaga lume, dascăli din întreaga lume, şi-au trimis şi în acest an copii la noi, cu încredere, cu mândrie şi cu speranţă! Dorim să facem în aşa fel, în calitatea noastră

  de gazde încât, odată întorşi acasă, aceşti copii să poată povesti celor dragi numai lucruri frumoase şi să exprime mândria de a fi participat nu la una din ediţiile  „Peştişorului de Aur”, ci chiar la ediţia lui aniversară din 2017! Să simtă aceasta ca pe o carte de vizită şi ca pe un moment foarte important în biografiile lor!

  Bun venit, copii, coregrafi şi profesori din întreaga lume şi din întreaga ţară, dragi şi preţioşi oaspeţi ai noştri din acest an! Fie ca peste ani să vă invitaţi copiii la Tulcea, spre a le arăta oraşul, Dunărea şi Delta Dunării ca pe nişte locuri în care aţi trăit în propria voastră copilărie clipe fericite!

  Să ne trăieşti tuturor, „Peştişorule de Aur” şi să ne îndeplineşti întotdeauna dorinţa noastră de pace în lume!

  La mulţi ani!

  *

  Profesor Mihai STROE, inspector şcolar general

  Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea

  mihai stroeÎn aceşti XXV de ani pe care astăzi îi aniversează, „Peştişorul de Aur» a devenit emblematic pentru municipiul şi judeţul Tulcea. Pe parcursul tuturor ediţiilor, această sărbătoare internaţională a cântului şi dansului tradiţional, a adus în oraşul nostru mii de copii şi tineri din  întreaga lume, pe scenele tulcene evo­luând ansambluri de folclor din ţară şi din străinătate care se bucură de renume, de notorietate. Ca profesor şi cadru didactic ştiu că tinerii, în general şi copiii, în special,  recepţionează cu adevărat mesajele transmise de înaintaşi prin mijlocirea culturii tradiţionale, iar cel mai potrivit loc pentru a le înţelege importanţa cred că este chiar un festival internaţional!

  Fes­tivalul-Concurs Interna­ţional de Folclor „Peştişorul de Aur” îi întâmpină de XXV

  de ani aici, la Tulcea, tocmai pentru asta! Mulţi dintre participanţii la acest festival sunt la o vârstă fragedă, iar prin sclipirile proprii copilăriei, prospeţimea gândirii şi opti­mismul juvenil, vor înţelege cu siguranţă mesajul pe care „Peştişorul de Aur”  doreşte să îl transmită: cunoaşterea naşte înţelegere, prietenie şi pace, şi cunoscându-se aici vor rămâne prieteni atât între ei, cât şi cu oamenii de aici şi cu aceste locuri! Prin aceşti copii, fie oaspeţi sau gazde, chiar şi cei a căror tradiţie culturală o transmit, adică strămoşii, se vor împăca între ei acum, dacă se vor fi certat vreodată, în istorie!

  Prezenţa oaspeţilor i-a bucu­rat întotdeauna pe tul­ceni, şi astăzi la fel. De aceea urez tuturor participanţilor o ediţie de neuitat a Festivalului-Concurs Interna­ţional de Folclor „Peştişorul de Aur”!

  *

  Ştefan COMAN, directorul festivalului

  Atunci când, în anul 1993, am iniţiat Festivalul-Concurs Internaţional de Folclor „Peştişorul de Aur”, nu mă gândeam şi nu îmi imaginam cum va fi aniversarea sa de 25 de ani! L-am gândit ca pe un vehicul de promovare a tradiţiilor folclorice din nordul Dobrogei, în ţară şi peste hotare, şi de facilitat întâlniri ale copiilor din întreaga lume. În timp, festivalul s-a dovedit a fi şi o rampă de lansare pentru ansamblurile participante, dar şi o adevărată şcoală de cântec, dans, cultură şi civilizaţie, prin cunoaştere nemijlocită a lumii de către copiii participanţi. Fiind fiecare ansamblu şi grup purtătoare ale tradiţiilor şi folclorului din ţările lor, aici, la Tulcea, se realizează astfel, an de an, un veritabil schimb de experienţă, prin depăşirea de către copii, cu dezinvoltura caracteristică vârstei, a ori­căror bariere de comunicare. Aceasta cu atât mai mult cu cât amploarea deja consacrată a festivalului pune în legătură, în fiecare an, cel puţin 1000 de copii, uneori – cum e cazul ediţiei din acest an – peste 1500!

  Tocmai această amploare a silit echipa organizatorică să-şi dezvolte competenţele, ea reuşind cu regularitate să atragă noi parteneri şi surse de finanţare, în scopul derulării activităţilor artistice şi mana­geriale la standarde înalte.

  Mulţumim, deci, şi cu acest prilej finanţatorilor principali,  Primăria Municipiului Tulcea şi  Consiliul Judeţean Tulcea. Tot acest efort financiar şi organizatoric, artistic şi fizic, este justificat, atâta timp cât copii din Tulcea şi din România îi întâlnesc, îi văd şi cunosc pe copii din atâtea alte ţări care, la rândul lor, îi întâlnesc, îi văd şi îi cunosc pe ei!

  Îi salut în numele tulcenilor, organizatori, participanţi la festival şi gazde, pe copiii şi

  pe maeştrii lor din ţările participante la această ediţie: Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cipru, Columbia, Georgia, Kosovo. Macedonia, Moldova, Polonia, Senegal, Sri Lanka, Turcia, Ucraina; de asemenea, îi salut pe copiii participanţi şi maeştrii lor din judeţele României:

  Argeş, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Covasna, Dolj, Hunedoara, Iaşi, Mureş, Olt, Suceava şi Tulcea; tuturor le spun cu drag: „Bine aţi venit!”

  La mulţi ani Festivalului-Concurs Internaţional de Folclor „Peştişorul de Aur”, aflat la cea de a XXV-a lui aniversare!