A.R.B.D.D ARE UN NOU CONSILIU DE ADMINISTRARE. ASOCIATII DE APARTAMENT DIN BUCUREȘTI VOR VOTA DECIZII IMPORTANTE PENTRU LOCUITORII DELTEI!

arb3Instituțiile publice,Primăriile din zona Deltei dar și câteva ONG-uri cu sediul în București se află printre entitățile ce vor face parte din Consiliul Consultativ de administrare al Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării” și vor emite puncte de vedere inclusive cu privire la direcțiile strategice, planul de management al A.R.BB.D.D.,vor  elabora și prezenta puncte de vedere entitătilor interesate în legătură cu valorificarea durabilă a resurselor naturale din perimetrul ariei protejate.

De remarcat că printre ONG-urile care vor vota se numără și Asociația Salvați Dunărea și Delta, asociație în cadrul căruia președinte fostul guvernator Liviu Mihaiu iar vicepreședinte era actualul guvernator Malin Musatescu dar și o altă asociație „celebra“ printre locuitorii deltei, Asociația Salvați Flora și Fauna Deltei, cu sediul într-un apartament din  sectorul 3 București

Secretariatul General al Guvernului a emis Ordinul nr. 1177 din 03.10.2017 privind aprobarea componenței și atribuțiilor Consiliului consultativ de administrare al Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”. Se pune astfel în aplicare art. 4^1 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării” care prevede: ”Pe langă Administrația Rezervației se infiintează Consiliul consultativ de administrare, alcătuit din reprezentanți ai instituțiilor, organizațiilor economice, organizațiilor neguvernamentale, autoritătilor și comunitătilor locale care dețin cu orice titlu suprafețe, bunuri sau au interese în perimetrul rezervației și care sunt implicate și interesate în aplicarea măsurilor de protecție, conservare și dezvoltare durabilă a zonei, cu rol consultativ în procesul de adoptare a deciziilor care pot afecta interesele reprezentanților săi, precum și în procesul de elaborare și adoptare a planului de management al rezervației.”

Cu toate acestea, dacă verificăm lista cu entitățile nominalizate, nu există nici măcar un singur reprezentant al organizațiilor economice sau asociații de turism, iar ONG-urile cu nume frumoase de salvatori ai Deltei, la o simplă verificare, au adresele..în București!

Urmează să verificăm modul în care au fost selectate aceste entități, pe ce criterii de interes, ținând cont că ele ar avea atribuții ce cu siguranță exced anumite competențe, competențe pe care le enumerăm în continuare:

Consiliul consultativ de administrare al Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării” exercită următoarele atribuții:

a) formulează puncte de vedere necesare în procesul de elaborare/modificare/completare a Planului de management al Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării;

b) formulează propuneri referitoare la direcțiile strategice pe care le are de urmat Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării”;

c) formulează puncte de vedere cu privire la avizarea unor planuri, proiecte sau activităti cu potențial impact asupra mediului și al habitatelor și speciilor pentru care s-a declarat zonă protejată, la cererea Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”;

d) în procesul de elaborare a Planului de management al Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, analizează și are în vedere obiectivele legiti me ale entitătilor publice, organizațiilor economice, organizațiilor neguvernamentale, autoritătilor și comunitătilor locale;

e) elaborează și prezintă puncte de vedere entitătilor interesate în legătură cu valorificarea durabilă a resurselor naturale din perimetrul ariei protejate, în conformitate cu normele legale în vigoare.”

VEZI LISTA ENTITĂȚILOR CE VOR VOTA ÎN CADRUL CONSILIULUI CONSULTATIV:

IMG_8153

arb2