Doar 34 de unităţi şcolare deţin autorizaţie de securitate la incendiu!

    foto arhiva

    foto arhiva

    La nivelul judeţului Tulcea funcţionează un număr de 141 unităţi de învăţământ (grădiniţe, şcoli şi licee) care însumează 295 clădiri.

    Din totalul de clădiri, 34 deţin autorizaţie de securitate la incendiu, iar pentru 18 clădiri (17 unităţi de învăţământ, Liceul Tehnologic Simion Leonescu Luncaviţa având 2 clădiri fără autorizaţie) este necesară obţinerea acestui document administrativ, în timp ce 243 sunt clădiri construite înaintea apariţiei legislaţiei în acest domeniu şi care nu au suferit modificări în urma cărora să intre sub incidenţa prevederilor legale aplicabile de-a lungul timpului privind cerinţa de avizare/autorizare din punct de vedere al securităţii la incendiu.