Interpelare pe tema deficitului de medici din judeţul Tulcea

TIB_5124Deputatul tulcean Anişoara Radu (PSD) a adresat ministrului sănătăţii, Florian Bodog o interpelare pe tema deficitului de medici din judeţul Tulcea. Interpelarea conţine chiar şi propuneri pentru rezolvarea unor probleme legate de acest sector.

„Stimate domnule Ministru,

Cauzele plecării medicilor din judeţul Tulcea sunt, în principal, salarizarea insuficientă, lipsa dotărilor, precum şi dificultăţile de a ajunge în zonele izolate. Spre exemplu, unui medic care activează în Delta Dunării îi este foarte greu să aibă 1800 de pacienţi înscrişi pe listă dintr-o singură comună, iar deplasarea între localităţi este, de cele mai multe ori, o adevărată aventură, atât pe apă, cât şi pe uscat, aspecte care îi determină să plece în alte zone mai puţin izolate.

După cum ştiţi, fenomenul migraţiei medicilor şi asistenţilor medicali este în continuare de nestopat, absolvenţii facultăţilor de medicină nu completează locurile pentru medicii rezidenţi, iar dintre cei care îşi fac rezidenţiatul la Tulcea foarte puţini rămân după finalizarea acestuia.  În aceste condiţii, autorităţile locale şi judeţene din Tulcea nu au pârghiile necesare pentru a rezolva problema deficitului de cadre medicale şi sanitare, spre exemplu primarii din comunele Peceneaga şi Dorobanţu mi-au solicitat să le rezolv problema cu medicul de familie care a plecat la Constanţa.

Pentru rezolvarea situaţiei prezentate, vă rog să analizaţi o serie de propuneri menite să soluţioneze această criză accentuată de medici din judeţul Tulcea:

  1. Permiterea medicilor din Republica Moldova, generalişti şi specialişti, să profeseze în România.  Aceştia sunt vorbitori de limba română, comunicarea fiind asigurată din start, mai ales cu persoanele vârstnice.
  2. Medicii generalişti din Republica Moldova să poată profesa ca medici de familie în România, fără să fie condiţionaţi de efectuarea rezidenţiatului pentru medicina de familie.
  3. Medicii din judeţul Tulcea care îşi desfăşoară activitatea în mediu rural de uscat să beneficieze de acelaşi spor ca şi medicii care profesează în Delta Dunării.  Este necesar acest lucru pe fondul scăderii natalităţii, precum şi a procentului mare al persoanelor vârstnice, a celor singure şi nedeplasabile.
  4. Creşterea veniturilor obţinute de medicii din mediul rural, tariful per capita. Aceştia pleacă deoarece veniturile salariale nu le acoperă cheltuielile, în condiţiile în care medicii de familie suportă toate cheltuielile de întreţinere cu cabinete şi salariile asistentelor din sumele primite în urma contractelor cu CAS.

Având în vedere complexitatea problemei prezentate, rog să analizaţi propunerile prezentate şi să identificaţi cea mai bună soluţie pentru a rezolva deficitul de medici din judeţul Tulcea.

Vă mulţumesc!“

Deputat Anişoara RADU

TULCEA