MAREA NEAGRĂ – UNITATE ŞI DIVERSITATE ÎN ANTICHITATEA ROMANĂ

  UAT-Județul Tulcea – Consiliul Județean Tulcea a finalizat implementarea proiectului: „Marea Neagră – Unitate şi diversitate în Antichitatea Romană”, co-finanţat prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI) prin Programul Operaţional Comun “Bazinul Mării Negre 2007-2013”.

  Pentru finanţarea proiectului a fost semnat contractul nr. 41901/05.06.2013, între Unitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Tulcea, în calitate de Beneficiar, şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritatea Comună de Management.
  Obiectivele generale ale proiectului au constat în: crearea unei reţele de instituţii ştiinţifice, culturale şi cu funcţie administrativă care să promoveze – pe termen lung – schimbul de valori ştiinţifice şi culturale în Bazinul Mării Negre, promovarea, integrată şi solidară, a patrimoniului mobil şi imobil de epocă romană al regiunilor din bazinul Mării Negre, precum şi educarea publicului din zonă în direcţia cunoaşterii şi protejării patrimoniului şi monumentelor antice, a moştenirii comune romane.

  UAT – Judeţul Tulcea, alături de partenerii săi principali: Muzeul de Arheologie din Thessaloniki (Grecia), Muzeul de Istorie Regională Varna (Bulgaria), Universitatea Liberă Internaţională a Moldovei (Republica Moldova), Muzeul de Arheologie Batumi (Georgia), Administraţia Specială a Provinciei Sinop (Turcia), a urmărit pe parcursul implementării proiectului crearea resorturilor care să facă posibilă colaborarea tuturor tipurilor de entităţi implicate în cercetarea, protejarea, gestionarea patrimoniului cultural (arheologic) din ţările care circumscriu bazinul Mării Negre.

  Implementarea proiectului a generat următoarele rezultate directe: crearea unei rețele de instituții științifice (institute de cercetare), instituții culturale (muzee), instituții de învățământ (universități), instituții ale administrației locale și ai societății civile, înființarea Asociației Centrul pentru Studierea Moștenirii Arheologice Romane în Marea Neagră (CeRAHeS), inițializarea unei baze de date care conține site-urile romane, organizarea și desfășurarea unei expoziții itinerante comune (8 locații), machetarea și tipărirea unui catalog comun multilingv (5000 de exemplare), organizarea și desfășurarea a 7 work-shop-uri, a seminarului final: „Moștenirea romană în Bazinul Mării Negre”, și a Taberei de Arheologie de la Ibida (Slava Rusă) la care au participat 25 de studenți și cercetători desemnați de partenerii proiectului.

  Site-ul proiectului poate fi consultat, accesând link-ul:www.bsudra.ro