PROGRAMUL EDUCAȚIONAL „CALEA VERDE: Protejează! Iubește! Visează!”

ltsdoitÎncepând cu acest an în Comuna Luncavița are loc programul „CALEA VERDE: Protejează! Iubește! Visează!”, aplicat în parteneriat, de Autoritățile locale, Liceul Tehnologic „Simion LEONESCU” și Asociația „Natura Zâmbește”.

„CALEA VERDE” este un program anual de ecologizare, în care sunt implicați elevii Liceului Tehnologic „Simion LEONESCU” din Luncavița, din toate nivelurile de pregătire didactică, de la cel preșcolar și până la cel liceal, alături de cadrele didactice, personalul auxiliar, alți membri ai consiliului de administrație, parteneri, colaboratori, voluntari, etc.

Scopul principal al acestor campanii anuale este de a conștientiza și a forma deprinderi în rândul elevilor privind importanța protejării permanente a mediului înconjurător.

Premisele care au condus la realizarea acestui proiect sunt:

–         Activitatea de formare a aptitudinilor și responsabilităților privind protecția mediului, igienizarea și îmbunătățirea calității vieții nu este din păcate la momentul actual dezvoltată și înregistrează mari carențe, mai ales în rândul elevilor, care nefiind implicați în mod repetativ în activități de ecologizare, ajung mai târziu să imite comportamentul persoanelor care aduc distrugeri naturii, câteodată ireparabile,  provocând  repercusiuni negative inclusiv dezvoltării unei colectivități, cum este și Comuna Luncavița.

–         Deși la nivelul comunei funcționează un serviciu public de salubrizare, care parcurge diferite etape de creștere a eficienței și eficacității, autoritățile locale constată că numărul cantității deșeurilor aruncate în diferite zone ale teritoriului administrativ crește anual, în loc să scadă. De asemenea, nu există colectare selectivă și chiar acele deșeuri vegetale care se pot transforma în îngrășământ natural sunt amestecate cu alte tipuri de gunoaie care fac imposibilă utilizarea în agricultură.

–         În urma analizelor efectuate pentru identificarea cauzelor, s-a constatat că o parte apreciabilă din cetățenii comunei consideră că aruncarea deșeurilor în alte locuri decât cele permise „nu este un fapt lipsit de moralitate”, „nu este o acțiune negativă”, ba mai mult, „este un lucru firesc învățat din comportamentul semenilor”. Există chiar și concepția că „se pot arunca gunoaie, deoarece există persoane plătite să le adune”, fără să se realizeze că prin aceste tipuri de păreri nu numai că se aduc atingeri nefaste imaginii întregii comune, ci și crește în mod semnificativ pericolului de îmbolnăvire al întregii colectivități. Se aruncă deșeuri de oriunde și oriunde: din mașină, din căruță, pe drumuri, pe șosele, în șanțuri, în canale, în apă, în pădure, etc și de către oricine, indiferent de vârstă!

–         În ultimii ani au existat numeroase activități didactice școlare și extrașcolare realizate în parteneriat cu administrația publică locală și unele dintre ele au vizat acțiuni de ecologizare, precum campaniile: „Țara lui Andrei”, „Natura Zâmbește, zâmbește-i și tu”, „Let do it”, „Ora pământului”, etc, însă acestea nu au avut o continuitate care să ducă la formarea de deprinderi specifice în rândul elevilor.

Consecințe benefice ale programului „CALEA VERDE” vor fi contabilizate de către parteneri pe termen mediu și lung, ca un act de responsabilitate socială, ca un act de educație la care sunt datori să contribuie. Pot fi ecologizate zone din teritoriul administrativ al comunei, naturale, de pădure și de baltă, din intravilan, străzi și alte spații civice sau private, terenuri aflate în pericol de degradare, etc.

Autoritățile locale, prin Consiliul Local al Comunei Luncavița și Primar și Asociația „Natura Zâmbește”, vor pune la dispoziția Liceului Tehnologic „Simion LEONESCU” din Luncavița pentru acest parteneriat tot suportul logistic, constând în asigurarea transportului, a întregului materialul necesar pentru colectarea selectivă, voluntari, a altor necesități care pot apărea și care vor fi solicitate de responsabilii didactici.

Anual programul școlar al campaniilor de ecologizare va fi adaptat și aprobat de Consiliul Local al Comunei Luncavița,  Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „Simon LEONESCU” și Consiliul Director al Asociației „Natura Zâmbește”.

„Administrația publică locală, școala și organizațiile neguvernamentale din Comuna Luncavița sunt conștiente de responsabilitățile pe care le au, în asentimentul vorbelor spuse în urmă cu peste două milenii de Democrit, că „natura şi educaţia sunt asemănătoare, căci educaţia transformă pe om şi, prin această transformare, creează natura”“ spune primarul Stefan Ilie.