PROIECTE IMPORTANTE AVIZATE ÎN CADRUL COMISIEI DE MUNCĂ DE CĂTRE DEPUTATUL TULCEAN ANIŞOARA RADU

aradu comisieDeputatul tulcean Anişoara Radu a avizat favorabil mai multe proiecte importante, în cadrul comisiei din care face parte, Comisia de Muncă şi Protecţie Socială, o comisie ce avizează în general proiecte cu impact direct asupra populaţiei.

„În comisia pentru munca şi protecţie socială împreună cu colegii mei am dat prin vot aviz favorabil pentru modificarea legii 227/2015 privind codul fiscal, în sensul scutirii de la plata impozitului pe clădirea de domiciliu, pe terenul aferent acesteia, precum şi a impozitului pe autoturism pentru aparţinătorii legali ai adulţilor cu handicap grav şi accentuat.

Deasemenea, am avizat un proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2017 privind unele măsuri în vederea accelerării implementării proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr.105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul” Cooperare Teritorială Europeană”, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare şi completarea unor acte normative.

Măsurile introduse vizează lărgirea bazei de proiecte care pot genera cheltuieli eligibile prin majorarea procentului de contractare de la 120% la 150%, punerea la dispoziţia beneficiarilor a unor instrumente care să asigure fluxul financiar necesar implementării proiectelor, continuarea finanţării programelor până la finalizarea acestora, recuperarea cu celeritate a debitelor, rata dobânzii care se aplică pentru neachitarea la termen a obligaţiilor stabilite prin titlul de creanţă. De asemenea, proiectul de lege cuprinde reglementări în vederea accelerării procesului de autorizare şi derulare a lucrărilor de construcții pentru proiectele de infrastructură de transport de interes naţional. Alte măsuri se referă la eliminarea obligației de a aplica ştampila pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri în relația cu instituțiile sau autoritățile publice, precum şi la motivarea personalului din unităţile sanitare publice care au ca asociat unic unitățile administrativ teritoriale, prin acordarea drepturilor salariale de care beneficiază personalul din sistemul public “a declarat doamna deputat Anişoara Radu.

Un alt proiect discutat a fost cel de privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr.4/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, referitor la modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, în sensul introducerii salariului minim brut pe ţară în vigoare în lună pentru care se datorează contribuţiile de asigurări sociale şi de asigurări sociale de sănătate, ca bază lunară de calcul la stabilirea acestor contribuţii. Sunt avute în vedere veniturile realizate în baza contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, al căror nivel se situează sub acela al salariului minim brut pe ţară garantat în plată. Scopul măsurilor propuse constă în descurajarea angajatorilor care, în încercarea acestora de a reduce sarcina fiscală, încheie contracte individuale de muncă cu timp parţial inclusiv pentru acele situaţii care ar impune, din perspectiva naturii activităţii desfăşurate, un program de muncă cu normă întreagă.