SURPRIZĂ PLĂCUTĂ PENTRU POTENŢIALII BENEFICIARI: FINANŢĂRILE PE FLAG DELTA AR PUTEA AJUNGE LA 95%!

  IMG_7196

  Valentin Moldoveanu,managerul FLAG Delta

  FLAG Delta Dunării s-a înfințat în urma cu aproape șapte ani cu scopul de a atrage resurse financiare în vederea dezvoltării comunităților izolate din Rezervația Biosferei Delta Dunării. În perioada de programare 2007 – 2013, asociația a obținut prin Programul Operational pentru Pescuit  cea mai mare finanțare acordată la nivel European pentru Implementarea unei astfel de Strategii de Dezvoltare Locală într-o zonă piscicolă, respective 22.351.668 euro.

  In această perioada de Programare Europeană Asociația Grup Local pentru Pescărie Durabilă Delta Dunării  a reusit să opțină de asemnea cea mai mare finanțare devenind cel mai mare FLAG din Romania și Europa acest lucru se datoarează echipei care sa implicat în scrierea Strategiei anul trecut dar și suportului acordat de către Consiliul Județean Tulcea care este și membru fondator al asociației, se arata intr-un comunicat de presa transmis de managerul Valentin Moldoveanu.

  ”Conform discuțiilor și procedurilor derulate pană în luna iulie la nivelul Autorității de Management a Programului Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM), în a doua decadă a lunii august – prima decada a lunii septembrie urma să avem prima sesiune de depunere de proiecte. La nivelul Comisiei Europene și al POPAM s-a ajuns la concluzia ca măsurile care nu sunt  dedicate acvaculturii și pisciculturii să intre pe regula ajutorului de minimis. Acest ajutor include o schema care trebuie aprobata la nivel de guvern , publicată în Monitorul Oficial, negociată cu reprezentanții Consiliului Concurenței. Acesta a fost momentul în care ghidurile și procedurile realizate impreuna cu colegi din cadrul FLAG Delta Dunării și depuse în termenul stabilit la POPAM nu au mai fost avizate, deoarece nu-si mai aveau efectul în contextul schemei de minimis”.

  APLICAREA SCHEMEI DE MINIMIS POATE ADUCE O ALOCARE DE 95% PENTRU BENEFICIARI!

  Schimbarea decisă pirin aplicarea schemei de minimis se va reflecta inclusiv în procentele de finanțareși este în asentimentul comunităților și al FLAG Delta Dunarii, deoarece schema de ajutor de minimis nu va mai viza o alocare de 50% din parea UE și a Guvernului National și 50% – contribuție privată.

  ”Pentru proiectele de până la 200.000 de euro, se încearca acum o alocare financiară din care 95% să reprezinte finanțarea europeană și națională, iar 5% să fie contribuția privată”

  ” Ne dorim atat noi Structura Tehnica de Implementare a Strategiei cat și conducerea asiciației unde vreau să-l amintesc pe Preșentintele Buhai Daniel care este alaturi de noi în permanența ca în cel mult 45 de zile să deschidem o sesiune dedicată actorilor publici, iar am facut o solicitare către POPAM . De această sesiune vor benificia și organizațiile neguvernamentale care vor avea proiecte dedicate comnunităților locale. Dacă toate lucrurile merg asa cum ne dorim , primul contract de finanțare ar putea să fie semnat între sărbătorile de Crăciun și Revelion sau cel târziu în prima parte a lunii ianuarie”.

  „In prima decadă a luni decembrie să putem deschide apeluri pe toate măsurile“

  ”Procedurile pentru acordarea acestui ajutor de minimis sunt demarate deja, dar sunt destul de laborioase. Pe aceasta schemă de minimis vor intra toate activitățile din cadrul FLAG Delta Dunării care vizează achiziții de ambarcațiuni, pescaturism, unități de cazare, de servire a mesei, tot ce însemnă activități pentru diversificarea pescuitului. Conform ghidurilor noastre, 80 %  din ce finanțăm ar putea intra pe această schemă, iar conform ultimilor discuții avute cu colegii din cadrul POPAM se preconizează ca în urmatoarele 15 zile aceasta schema de ajutor de minimis sa fie gata și dată spre consultare publică moment de la care împreuna cu colegii mei putem începe să lucram la viitoarele Ghiduri de Finanțare și Proceduri Operaționale ale FLAG Delta Dunării pe baza schemei de minimis. Dacă  nu vor mai exista alte probleme și toate dificultațile întâmpinate până acum vor intra pe un parcurs procedural conform speram ca în prima decadă a luni decembrie să putem deschide apeluri pe toate măsurile îi acțiunile din cadrul Strategiei.”

   

  IMG_0335“Tulcea a găzduit recent o întalnire a tuturor FLAG-urilor din Romania cu reprezentanții Autorității de Management a P.O.P.A.M .Conducerile FLAG-urilor au solicitat flexibilizarea indicatorilor de performanță  în condițiile în care ghidurile de finanțare nu au fost aprobate timp de trei luni din cauza schimbărilor apărute în politica de aplicabilitate a Programului prin care sunt finanțate FLAG-urile.  Indicatorii de performanță stabiliți inițial pentru  FLAG-uri pentru a fi îndepliniți până la sfârșitul  anului viitor vizează un  grad de contratactare de 30% și o absorbție de 15% pănă la sfarșitul anului viitor, propunerea înaintată  de reprezentanții FLAG-urilor  autorităților vizând un grad de contractare de 15% si o absorție de 5% din fondurile alocate.

  Chiar și în condițiile date, conducerea FLAG Delta Dunării spera ca pană la sfârșitul anului viitor gradul de contractare  a fondurilor să fie mai mare decat cel estimat la nivel național, astfel încat să  poata începe negocierile pentru majorarea cu cel puțin 10 %  a sumei alocate initial comunităților din Rezervație“a  mai precizat managerul FLAG Delta Dunarii Moldoveanu Valentin