Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

NEREGULI LA DELTALACT, FURNIZORUL LAPTELUI PENTRU ELEVII TULCENI! NEREGULI LA DELTALACT, FURNIZORUL LAPTELUI PENTRU ELEVII TULCENI!
Organele de control din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare au descoperit mai multe nereguli în activitatea firmei Deltalact Tulcea, firma ce furnizează laptele pentru şcolarii... NEREGULI LA DELTALACT, FURNIZORUL LAPTELUI PENTRU ELEVII TULCENI!
In instalatiile Deltalact se producea rachiu

In instalatiile Deltalact se producea rachiu

Organele de control din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare au descoperit mai multe nereguli în activitatea firmei Deltalact Tulcea, firma ce furnizează laptele pentru şcolarii tulceni, în cadrul cunoscutului program guvernamental „Laptele şi cornul “.

Unitatea recepţionează lapte lapte materie primă zilnic, de la 8 exploataţii producătoare de lapte, din care 7 din judeţul Tulcea şi 1 din judeţul Brăila.

Transportul laptelui se efectuează cu 2 mijloace de transport (cisterne), autorizate sanitar veterinar şi vizate la zi.

Există carnete de sănătate a animalelor care furnizează laptele, de la fiecare exploataţie furnizoare, dar acestea nu sunt vizate la zi de către medicul veterinar de liberă practică care supraveghează exploataţia (lipsesc vizele pe trim. III şi trim. IV);

Există formulare de evaluare a fiecărui furnizor acceptat de lapte materie primă, întocmite de SC DELTALACT SA, privind respectarea condiţiilor igienico-sanitare în exploataţii, în urma evaluării toţi producătorii obţinând calificativul “foarte bun” şi “bun”. Formularele verificate nu sunt datate şi nu precizează numărul de vaci în lactaţie pentru fiecare exploataţie evaluată.

Unitatea deţine buletine de analiza pentru determinarea NTG şi NCS pentru laptele materie primă provenit de la fiecare furnizor, dar nu poate face dovada faptului că întreaga cantitate de lapte utilizată la fabricarea produselor lactate îndeplineşte criteriile de calitate stabilite de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 (numărul total de germeni la 30 grade C (pe ml) mai mic sau egal cu 100.000, prin recoltarea a cel puţin 2 probe/lună pe o perioadă de 2 luni şi numărul de celule somatice (pe ml) mai mic sau egal cu 400.000, prin prelevarea a cel puţin a unei probe/lună pe o perioadă de 3 luni).

Unitatea nu a putut face dovada faptului că laptele recepţionat a fost analizat pentru determinarea reziduurilor de antibiotice.

Pentru produsul “iaurt şcolar”, conform programului de autocontrol deţinut de unitate, sunt planificate verificări pentru fiecare lot de produs, dar în urma verificării buletinelor de analiza s-a constatat că determinările la acest produs s-au efectuat trimestrial. În cursul anului 2013 s-au constatat 6 buletine de analiza cu rezultate necorespunzătoare pentru produsele examinate.

Avizul de însoţire a mărfii şi declaraţia de conformitate, emise de SC DELTALACT SA pentru produsul lapte UHT, producător SC DORNA LACTATE SA, livrat unităţilor şcolare în cadrul Programului “lapte-corn”, nu precizează producătorul