Impozitul pe clădirile firmelor, până la 40%, în absenţa reevaluării

Firmele care nu îşi reevaluează clădirile în ultimii 3 ani, respectiv 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă, riscă să plătească un impozit de 10-20%, respectiv 30-40% din valoarea de inventar, potrivit Noului Cod Fiscal, care se va aplica de la 1 ianuarie 2014.

Acelaşi Cod prevede că impozitul pe clădiri se va aplica pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în funcţiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea amortizării. Faţă de anul anterior, firmele ar putea achita impozit pentru anumite tipuri de clădiri, aşa-numitele construcţii speciale, care până acum erau scutite de la această plată.

În cazul reevaluării clădirilor, persoanele juridice vor plăti o cotă de impozitare pe clădire cuprinsă între 0,25% şi 1,50%, ce va fi hotărâtă de fiecare consiliu local din România.

“Toate firmele care au în inventar imobile vor fi nevoite să le reevalueze la valoarea de piaţa actuală pentru a se încadra la o cotă mică, de 1,5% pentru municipiul Constanţa. În cazul în care clădirile persoanelor juridice nu vor fi reevaluate în următorii 3 ani, firmele se vor încadra la o cotă cuprinsă între 10 şi 20% , iar în următorii 5 ani, de până la 40% din valoarea de inventar. Evaluările pot fi efectuate doar de experţi evaluatori atestaţi de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR), iar termenul de execuţie poate varia între 3 şi 7 zile, în funcţie de suprafaţa şi complexitatea imobilului”, declară Ing. Tasenţe Constantin, expert evaluator membru ANEVAR şi auditor energetic gradul 1, directorul general al EVALTAS (0722.209.256).