Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

“Plan de Managment Integrat pentru zona Deltei Dunării” “Plan de Managment Integrat pentru zona Deltei Dunării”
Sala de şedinţe a hotelului Delta a găzduit joi conferința de deschidere pentru Proiectul “Plan de Management Integrat pentru zona Deltei Dunării” (PMIDD). La... “Plan de Managment Integrat pentru zona Deltei Dunării”

Sala de şedinţe a hotelului Delta a găzduit joi conferința de deschidere pentru Proiectul “Plan de Management Integrat pentru zona Deltei Dunării” (PMIDD). La eveniment au fost prezenți preşedintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Teodorescu, guvernatorul ARBDD Edward Bratfanof, reprezentanţi ai societăţii civile şi parlamentari.
Obiectivul general al proiectului este: protecția și îmbunătățirea calității mediului natural în următoarele arii naturale protejate: Rezervația Biosferei Delta Dunării, ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoie și ROSCI0065 Delta Dunării.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
– Eficientizarea managementului Rezervației Biosferei Delta Dunării, al ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0031 Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoie și al sitului de importanţă comunitară ROSCI0065 Delta Dunării prin elaborarea Planului de Management integrat pentru zona Deltei Dunării;
– Informarea grupurilor ţintă cu privire la măsurile de conservare din Planul de management integrat şi diseminarea rezultatelor proiectului.

Prin Ordinul Ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice nr. 1389/04.06.2013, a fost aprobată finanțarea nerambursabilă din cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu” (POS Mediu), Axa Prioritară 4 – “Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecția Naturii”,
Mecanismul de implementare și finanțare a proiectului face obiectul Contractului de finanțare nr. 140982/06.06.2013, încheiat între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, în calitate de Autoritate de Management, și Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, în calitate de Beneficiar, și avizat de Organismul Intermediar Galați.
Durata de implementare: 30 de luni, în perioada 06 iunie 2013 – 30 noiembrie 2015.
Valoare totală proiect:            64.577.558 Lei
Valoare eligibilă proiect:            64.577.558 Lei
Din care:
FEDR:            58.119.802 Lei
Buget de stat:          6.457.756 Lei
TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile:         12.419.624 Lei