Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

  Acuzaţiile grave de corupţie aduse de consilierul local din Crişan Cristi Pocora ajunseseră de mult la urechile autorităţilor judeţene, însă acestea au preferat...

 

Prefectul Vasile Gudu

Prefectul Vasile Gudu

Acuzaţiile grave de corupţie aduse de consilierul local din Crişan Cristi Pocora ajunseseră de mult la urechile autorităţilor judeţene, însă acestea au preferat să „pună batista pe ţambal“, lucru ce sperăm să nu îl facă şi procurorii tulceni

 Gravele nereguli semnalate de consilierul Cristian Pocora, dezvăluite în exclusivitate de ziaruldetulcea.ro, ajunseseră de mult timp la urechile mai marilor judeţului, însă fiind vorba de interese şi relaţii de partid la mijloc, aceştia au preferat să ascundă mizeria sub preş.

„În aprilie am avut o întâlnire cu prefectul Vasile Gudu, căruia i-am adus la cunoştiinţă toate aspectele mai sus enunţate, şi faptul că toate documentele emise de Primărie sunt nule de drept pentru că nu există un secretar legal în funcţie. Acesta a confirmat că ştie de acest lucru,spunându-mi că va trimite un control la Primărie pentru a verifica aceste lucruri,ceea ce nu s-a mai întâmplat.

L-am sunat pe prefect, acesta mi-a răspuns şi mi-a recomandat că ar fi bine să acoperim ceea ce s-a întâmplat şi că în cadrul Prefecturii se lucreză în acest sens“

 Nereguli de tot felul…

 „Ulterior discuţiei a apărut şi o decizie din partea ANFP, care confirma interimatul secretarului, pe o perioada de şase luni,apoi s-au început demersurile pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de secretar, dar acesta nu s-a mai ţinut, pentru ca domnul primar nu a reuşit să impună persoana căştigătoare, s-a mai emis apoi un alt aviz tot de către ANFP,pe o perioada de trei luni, aviz care la prima vedere pare a fi în regulă, dar în realitate acest aviz nu putea fi emis pentru că persoana desemnată nu se încadra în prevederile legale potrivit legii administraţiei locale, nu avea studiile şi pregătirea necesară ocupării funcţiei.În toată această perioadă am trimis adrese către instituţia prefectului, pentru a-i aduce la cunoştiinţă încălcările legislative şi de procedură din cadrul Primăriei şi faptul că prin modul de funcţionare nu se mai află în slujba locuitorilor, dar raspunsurile pe care le-am primit lasă de dorit.Există posibilitatea din punct de vedere legal ca toate documentele şi hotărârile emise până în prezent să fie nule ca urmare a faptului că toate aceste au fost semnate sau contrasemnate de o persoană neavizată legal“ spune consilierul PDL Pocora.

 Frăţia banului la Crişan

 „În toată aceasta perioadă primarul şi-a asigurat o majoritate confortabilă în Consiliul Local , care răspunde şi voteză necondiţionat la dorinţa acestuia, deoarece acesta i-a ,,ajutat” să obţină anumite avantaje, cu caracter ilicit, acest fapt făcându-i pe toţi ,,fraţi”, adică nu mai contează coloratura politică, doar interesul personal……Şi lista poate continua pentru că aici Statul de drept încă nu există, de drepturi şi responsabilităţii nici nu mai vorbim….“.

Prefectura arată cu degetul spre alte zări…

  „ În primul rând ,  subliniem faptul că , din punctul nostru de vedere , domnul Pocora Cristian  face afirmaţii  cu totul nefondate indicând o atitudine necorespunzătoare a Prefectului Judeţului Tulcea cu privire la  numirea şi activitatea secretarului comunei Crişan .  De asemenea , trebuie precizat că ,potrivit art.58 din Legea  nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,republicată , cu modificările ulterioare ,  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici este instituţia organizatoare a concursurilor de recrutare pentru funcţiile publice de conducere de secretari ai unităţilor administrativ teritoriale  şi nu instituţiile prefectului .  La nivelul comunei Crişan , secretarul titular al comunei s-a pensionat în cursul  anului 2010 .

      Ulterior , primarul comunei Crişan a emis o dispoziţie prin care atribuţiile secretarului comunei sunt delegate conform Legii nr.188/1999  şi Legii nr.215/2001 , doamnei Iacovici Rodica  având funcţia publică de  referent superior în cadrul Primăriei comunei Crişan .

     Potrivit aceluiaşi act normativ , Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici , la solicitarea formulată de Primăria comunei Crişan , emite avizele nr. 885945/2011 şi nr. 896611/2011  prin care îşi dă acordul pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Crişan , judeţul Tulcea , de către doamna Iacovici Rodica , respectiv pentru prelungirea promovării sus-menţionate conform art.92 din Legea nr.188/1999 .

     În aceeaşi perioadă , prin  adresa nr. 769/09.06.2011 , primarul comunei Crişan a demarat procedurile pentru organizarea concursului de ocupare a funcţiei publice vacante de secretar al comunei Crişan  , în sensul de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor publici, organizarea acestui concurs în perioada 25-28.07.2011

     Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici  a stabilit,cu respectarea condiţiilor Legii nr.188/1999,  perioada de 04.10-06.10.2011  pentru organizarea acestui concurs.

   Ulterior, prin adresa nr. 910135/2011 , Agenţia Naţională a Funcţionarilor publici aduce la cunoştinţa Primăriei comunei Crişan faptul că  organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar al comunei Crişan  a fost suspendată.

   Ţinând cont de această suspendare , primarul comunei Crişan emite Dispoziţia nr. 198/2011  deleagă  din nou atribuţiile de secretar al comunei , doamnei Iacovici Rodica , reluând , prin adresa nr.1640/14.12.2011 în acelaşi timp , solicitarea pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de secretar al comunei Crişan  .

     Concursul a fost stabilit de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi s-a desfăşurat în perioada 12.03-14.03.2012 , urmând a se proceda conform Legii nr.188/199 şi a Legii nr.215/2001 în vederea numirii candidatului câştigător în funcţia publică de secretar al comunei Crişan“ .

     Liber la contestaţii!

Prefectul Vasile Gudu nu precizează,referitor la legalitatea actelor, dacă sunt sau nu legale, limitându-se să menţioneze că acestea nu au fost deocamdată contestate!Deci contestaţi, dacă vreţi….

„Referitor la situaţia secretarului comunei Crişan , trebuie subliniat în mod expres faptul că Instituţia Prefectului Judeţului Tulcea în anii 2010-2012  a întreprins nenumărate demersuri la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pentru urgentarea organizării concursului pentru ocuparea funcţiei publice de secretar cât şi pentru clarificarea situaţiei privind avizele date în vederea promovării doamnei Iacovici Rodica , motiv pentru care afirmaţiile domnului Pocora Cristian sunt neîntemeiate.

    În ceea ce priveşte , legalitatea actelor administrative contrasemnate de doamna Iacovici Rodica ,  vă facem cunoscut că,  până la momentul formulării prezentei adrese , nu a fost formulată de instituţia noastră , vreo acţiune la instanţa de contencios administrative“ .