Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN „Mareşal Alexandru Averescu” TULCEA INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN „Mareşal Alexandru Averescu” TULCEA
  Momentul care marchează întemeierea Jandarmeriei Române este situat la 3 aprilie 1850 când, printr-un ofis domnesc, domnitorul Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotărârea... INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN „Mareşal Alexandru Averescu” TULCEA

 

Momentul care marchează întemeierea Jandarmeriei Române este situat la 3 aprilie 1850 când, printr-un ofis domnesc, domnitorul Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotărârea Divanului obştesc, semnând „Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi”. Prin această lege, s-a dat statut juridic armei Jandarmeriei şi i s-au stabilit principiile de organizare şi funcţionare. Ca urmare, legea prevedea ca Regimentul de Jandarmi din Moldova se împarte în două subdiviziuni, fiecare având zona de responsabilitate formată din câte şase ţinuturi (judeţe).

Inspectoratul a fost înfiinţat conform ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. I/0534 din 08.04.2005.

Conform legii, Inspectoratul este o unitate destinată să organizeze, conducă şi să coordoneze activităţile specifice pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Jandarmeriei Române în zona de responsabilitate corespunzătoare teritoriului judeţului Tulcea.

Inspectoratul este subordonat nemijlocit Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, este destinat planificării, organizării, conducerii, executării misiunilor specifice şi îndeplinirii atribuţiilor ce revin Jandarmeriei Române în zona de competenţă teritorială corespunzătoare judeţului Tulcea ori în altă zonă stabilită prin ordin al inspectorului general al Jandarmeriei Române, cu aprobarea prealabilă a ministrului afacerilor interne şi are următoarele obiective generale:

a)        îmbunătăţirea siguranţei cetăţeanului, prin întrebuinţarea eficientă a structurilor de ordine publică în zona de competenţă;

b)       apărarea avutului public şi privat, asigurarea protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor de produse cu caracter special;

c)       asigurarea capacităţii operaţionale de intervenţie a structurilor, prin antrenarea acestora într-un cadru tactic corespunzător situaţiei operative din zona de competenţă;

d)       realizarea schimbului de date intra şi interinstituţional, potrivit competenţelor, în vederea cunoaşterii permanente a evoluţiei situaţiei operative şi a riscurilor la adresa ordinii şi siguranţei  publice la nivel judeţean;

e)        asigură schimbul de date şi informaţii în cazul unor evenimente majore cu caracter transfrontalier (menţinerea ordinii publice, manifestări sportive), în conformitate cu prevederile Convenţiei Schengen şi ale Tratatului de la Prum privind aprofundarea cooperării transfrontaliere, în special în vederea combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi a migraţiei ilegale;

f)         realizarea complementarităţii între pregătirea efectivelor şi cerinţele de securitate şi intervenţie pentru toate genurile de misiuni ce revin Inspectoratului;

g)       asigurarea transparenţei în informarea corectă a opiniei publice cu privire la activitatea Inspectoratului şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu societatea civilă; 

h)       asigurarea suportului necesar desfăşurării atribuţiilor specifice.

 

Reînfiinţarea Jandarmeriei Tulcea moment de referinţă al evoluţiei armei în perioada postrevoluţionară

 

Transformarea societăţii româneşti, inaugurată prin Revoluţia din Decembrie 1989, şi reaşezarea instituţiilor de stat pe temelii democratice de drept au favorizat în mod decisiv atât remodelarea instituţiei Jandarmeriei, cât şi elaborarea unei concepţii noi cu privire la locul şi rolul forţelor de ordine internă, la sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI.

La 28 decembrie 1989 Comandantul trupelor de Securitate a transmis un ordin prin staţiile radio, prin care se comunica că începând cu această dată „C.T.S. trece în subordinea M.Ap.N. devenind Comandantul Trupelor de Infanterie (C.T.I.), iar marile unităţi şi unităţi de securitate, devin mari unităţi şi unităţi de infanterie”.[1][1]

Unitatea noastră a primit indicativul U.M. 0615 Tulcea (Ordinul Comandamentului Trupelor de Apărare Teritorială nr. 11545 din 28.01.1990).

Evenimentele din ţară intrau în normal, se clarificaseră problemele,  noile organe ale puterii îşi cristalizaseră poziţia, viaţa intra în normal.

Între M.Ap.N. şi M.I. s-a încheiat un Protocol, prin care începând cu 14 ianuarie 1990 Comandamentul Trupelor de Apărare Teritorială, cu marile unităţi şi unităţi din subordine, se transferă de la M.Ap.N. la M.I. Batalionul 47 Jandarmi Tulcea  a devenit Batalion de Trupe de Pază şi Ordine, în cadrul Ministerului de Interne.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 0749 din 5 iulie 1990, Comandantul Trupelor de Pază şi Ordine se transformă în Comandamentul Trupelor de Jandarmi, revenindu-se parţial la vechea denumire, iar prin Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne, au fost legiferate structura şi atribuţiile Trupelor de Jandarmi. Astfel, misiunile şi atribuţiunile acestor trupe au fost diversificate, având sarcini precise şi de importanţă crescândă.

Evoluţia cadrului organizatoric al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea după reînfiinţare

 

Judeţul Tulcea, situat în nordul provinciei istorice Dobrogea, are o suprafaţă totală de 8499 Km2, fiind cel de-al patrulea judeţ ca mărime din România, 51,08 % din suprafaţa judeţului, respectiv 4340 Km2 sunt reprezentaţi de Delta Dunării şi Complexul lagunar Razim-Sinoe, entităţi geografice constituite în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Limita de nord a judeţului Tulcea şi implicit Rezervaţia Biosferei Delta Dunării este situată la frontiera româno-ucraineană.

Comandamentul de Jandarmi Judeţean Tulcea a funcţionat, aşa cum am arătat mai sus, în baza Legii nr. 116/1998 şi a Ordinului M.I. nr. I/0550 din 01.07.2003, acţionând pentru asigurarea pazei şi apărării unor obiective, a bunurilor şi valorilor de importanţă deosebită, asigurarea şi restabilirea ordinii publice, misiuni de prevenire a contravenţiilor şi infracţiunilor, a încălcării normelor legale în vigoare, prevenirea şi neutralizarea actelor teroriste pe teritoriul de competenţă.

În baza prevederilor Legii nr. 550 din 29.11.2004, privind Organizarea şi Funcţionarea Jandarmeriei Române, cât şi a Ordinului Inspectoratului General al Jandarmeriei Române nr. 46187 din 10.03.2005, începând cu data de 13.03.2005 unitatea s-a transformat în Inspectorat de Jandarmi Judeţean. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea este constituit şi funcţionează în baza ordinului sus menţionat şi se subordonează nemijlocit Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor  nr. S/686 din 01.05.2005, colonel Vizitiu Pavel este numit Inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea.  Cu acelaşi ordin au mai fost numiţi în funcţii de comandă: colonel Moţ Vasile – prim adjunct al inspectorului şef şi colonel Acsenti Iulian– adjunct al inspectorului şef.

De la înfiinţarea inspectoratului şi până în prezent, efectivele unităţii au continuat executarea misiunile fostului C.J.J., în plus, primind sarcini şi atribuţiuni referitoare la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor promoţionale, comerciale, manifestărilor cultural- artistice, sportive, religioase, comemorative, precum şi a altor activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care se implică aglomerări de persoane, misiuni de restabilire a ordinii publice când aceasta a fost grav tulburată, misiuni de menţinere a ordinii publice pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor din zona Deltei Dunării, sau în alte zone de interes operativ.

În contextul situaţiei operative actuale, efectivele aparţinând Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea, structurile sale de ordine publică, pază şi protecţie instituţională şi-au direcţionat eforturile în scopul creşterii contribuţiei lor la asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică. Astfel, acţiunile şi măsurile întreprinse în acest sens au vizat, în principal, sporirea  operativităţii, a capacităţii de acţiune şi intervenţie, perfecţionarea concepţiei de folosire a structurilor proprii, independent sau în cooperare cu alte forţe, menţinerea şi asigurarea ordinii publice, realizarea măsurilor de protecţie la obiectivele din competenţă.

Pe linia cooperării interinstituţionale, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea are relaţii de cooperare corespunzătoare, principale şi constructive cu toate organele administraţiei publice locale şi cu toate structurile M.A.I. reprezentate la nivel judeţean, Gărda Naţională de Mediu – Serviciul Controlului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării Tulcea, A.R.B.D.D, Direcţia Silvică şi Ocoalele Silvice de pe raza judeţului Tulcea. [1][1]  Decretul Consiliului F.S.N. din 26.12.1989.

     Ordinul M.I. nr. S/2751 din 29.12.1989.

     Ordinul C.T.S. nr. T/S.2077/28.12.1989.