Lansare sesiune deschisă de primire cereri de finanțare in cadrul proiectului „Plan de dezvoltare locala integrata – Grup Local pentru Pescărie Durabila in Delta Dunării” în data de 06.01.2014

Asociația Grup Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii  anunta lansarea, in data de 06.01.2014, a sesiunii deschise de primire cereri de finantare in  cadrul proiectului „Plan de dezvoltare locala integrata – Grup Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii” finantat prin Programul Operational pentru Pescuit – Axa prioritara 4, pentru urmatoarele Masuri/Actiuni/Indicatori

Masura/actiunea/indicator 1.4.1: Amenajarea de adaposturi pescaresti traditionale dispuse in toata zona FLAG, ca puncte de popas al traseelor eco-turistice;

Masura/actiunea/indicator 1.6.1:  Marcarea, crearea de facilitati pe rutele turistice si amenajarea unei relete de observatoare ( in special pentru birdwatching);

Masura/actiunea/indicator 2.2.1: Dezvoltarea unor activitati economice, impletituri din papura, reparatii ambarcatiuni si unelte pescaresti, constructii ambarcatiuni pescaresti, artizanat, suveniruri si prestari de servicii;

Masura/actiunea/indicator 2.3.2: Schimburi de experienta de lunga durata (stagii de formare de cca o luna) in comunitati pescaresti din alte zone similare din UE;

Masura/actiunea/indicator 3.1.2: Amenajarea unor spatii prezentate, comercializare produse traditionale si informare turistica in centrele existente Sfantu Gheorghe, Murighiol, Chilia Veche, Portita, Sulina;

Masura/actiunea/indicator 3.1.3: Actiuni de ecologizare in RBDD – colectare peturi si deseuri plastice, depozitarea si procesarea acestora (presare).

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociatiei Grup Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii, in intervalul Luni – Joi 08.00-16.30, vineri 08.00 – 14.00 pana in data de  05.02.2014, ora 16.00.  Solicitantul sprijinului financiar trebuie sa indeplineasca cerintele de conformitate si eligibilitate mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurii/actiunii/indicatorului. In cazul masurilor ce implica evaluarea tehnica si financiara, pentru a fi selectat pentru finantare proiectul trebuie sa obtina punctajul minim prevazut pentru fiecare măsură, conform Ghidului Solicitantului.

Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurilor din cadrul Strategiei de Dezvoltare Integrata – Grup Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii – Programul Operaţional pentru Pescuit sunt cuprinse în Ghidurile Solicitantului care sunt publicate pe site-urile www.flagdelta.ro.

Va asteptam la sediul FLAG Tulcea. Sunaţi la 0743.599.435 sau scrieti-ne pe adresa strada Portului, nr. 14, bloc  Iberom, etaj 2 sau flag.delta@yahoo.com,   pentru a afla cum puteţi obtine si dumneavoastra fonduri nerambursabile prin masurile finantate  in  cadrul proiectului „Plan de dezvoltare locala integrata – Grup Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii” – P.O.P. – Axa prioritara 4.