Comunicat C.A.S.Tulcea: Implementarea Programului de compensare cu 90% a medicamentelor pentru pensionari,

Comunicat de presă:

„D-na președinte director general al CAS Tulcea ec. Eugenia Vasile a declarat următoarele:

Începând cu luna iulie 2017, beneficiarii programului prevăzut la alin. (1) sunt pensionarii cu venituri din pensii și indemnizație socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, pentru care se aprobă compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublista B (prin Ministerul Sănătății 40%, prin CNAS 50%) la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Analizând derularea acestui program, referitor la evoluția numărului de asigurați și a sumelor alocate / decontate cu aceasta destinație, constatăm faptul că:

* În semestrul I 2017, beneficiari sunt un număr de 592 persoane în medie/lună, aproximativ 33.000 lei în medie/lună pentru compensarea suplimentară cu 40%.

* În trimestrul III 2017, beneficiari sunt un număr de 800 persoane în medie/lună, aproximativ 53.500 lei în medie/lună pentru compensarea suplimentară cu 40%.

Anterior, acest program prevedea că beneficiarii erau pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună, iar pentru obținerea unei rețete procedura era mai laborioasă.

Pentru a beneficia de medicamente, pensionarii trebuiau să prezinte medicului de familie ultimul talon de pensie, actul de identitate, precum și o declarație pe propria răspundere din care să rezulte faptul că realizau venituri numai din pensii de până la 700 lei/lună — iar acesta consemna în fișa medicală a pensionarului / în registrul de consultații numărul talonului și cuantumul pensiei și anexa la fișa medicală declarația dată pe propria răspundere de către pensionar.

În situația în care la nivelul cabinetului medical nu există declarația dată pe propria răspundere de către pensionar, anexată la fișa medicală (câte una pentru fiecare prescripție eliberată de medic sau aceeași declarație actualizată prin semnătura pensionarului și dată — cu ocazia celorlalte prescripții eliberate de medic) precum și înscrisuri privind numărul talonului și cuantumul pensiei (talon de pensie în original sau copie / sau nu sunt consemnate în fișa pacientului/în registrul de consultații numărul talonului și cuantumul pensiei) pentru prescripția eliberată de medic, răspunderea revine medicului prescriptor.

În situația în care la nivelul cabinetului medical există declarația dată pe propria răspundere de către pensionar, anexată la fișa medicală (câte una pentru fiecare prescripție eliberată de medic sau aceeași declarație actualizată prin semnătura pensionarului și dată — cu ocazia celorlalte prescripții eliberate de medic) precum și înscrisuri privind numărul talonului și cuantumul pensiei (talon de pensie în original sau copie / sau sunt consemnate în fișa pacientului/în registrul de consultații numărul talonului și cuantumul pensiei) pentru prescripția eliberată de medic, dar se dovedește că declarația dată pe propria răspundere de pensionar nu este conformă realității, răspunderea nu revine medicului prescriptor, ci asiguratului (pensionarului).

Compartimentul Control a efectuat verificări pentru anul 2016 și semestrul I anul 2017 și a constatat că un număr de 38 de medici de familie nu a respectat prevederile legale de mai sus — pentru 175 de prescripții medicale eliberate unui număr de 98 de pensionari, recuperându-se în total suma de 4.436 lei. Nu a fost cazul de pensionari care să fi completat declarații pe propria răspundere neconforme cu realitatea’.

Președinte Director General,

ec.Eugenia Vasile