Declarație privind situația minorităților din Ucraina

aradu comisieDeputatul PSD Tulcea Radu Anisoara a participat miercuri la ședinta comuna a Senatului si Camerei Deputaților.

„Am adoptat o declarație comuna privind situația minorităților din Ucraina,în urma adoptării unei noi legi a învățământului, care prevede limitarea studiului în limba maternă a minorităților” a declarat doamna deputat Radu.

„In plenul comun al Parlamentului României s-a adoptat DECLARAȚIA pornind de la afirmarea voinței comune de dezvoltare a relațiilor de prietenie si cooperare dintre România si Ucraina , precum si alte acorduri bilaterale in vigoare ;

Luând in considerare rolul fundamental al Parlamentelor in dezvoltarea si consolidarea democrației , precum si apărarea drepturilor si intereselor tuturor cetățenilor din cele doua tari , in special cele ale comunității românești din Ucraina si respectiv cele ale minorităților ucrainiene din România;Subliniind ca minoritatile naționale constituie o parte integranta a societății din statul in care trăiesc si considerând ca numai împreuna, cetățenii acestor state pot construi si consolida state puternice, in beneficiul tuturor cetățenilor , Parlamentul României urmărește cu îngrijorare si maxima atenție evoluțiile generate de recenta adoptare in Rada Suprema a Ucrainei a Legii Educației 3419-D, care limitează drastic dreptul la educație in limba maternă pentru etnicii romani din Ucraina, eveniment care a trezit o profunda preocupare si îngrijorare in România; Atrage atenția ca protecția , la standarde europene, a drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, in particular a minorității romane din Ucraina, care numără peste 400 de mii de persoane , este un fundament al construcției democratice in spiritul valorilor europene îmbrățișate de poporul ucrainean. Solicita si își exprima încrederea ca Rada Suprema va asigura, in cel mai scurt timp, un cadru legislativ care sa garanteze protecția drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din Ucraina, începând cu etnicii romani din aceasta țara, acordând atenție deosebita celor lingvistice, care sa respecte prevederile convențiilor internaționale relevante, prioritar dispozițiile Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare si ale Conventiei cadru privind protecția minorităților naționale cu asistenta Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei ( Comisia de la Veneția ) si a Înaltului Comisar pentru Miniritati Naționale al OSCE. Susține necesitatea si solicita implicarea instituției prezidențiale a Ucrainei in soluționarea favorabilă a problemei prin retrimiterea la Rada Suprema a Legii Educației , pentru reexaminare; Solicita Presedintelui si Guvernului României sa acționeze ferm in plan bilateral si in cadrul structurilor internaționale relevante pentru asigurarea unei protecții adecvate a identității lingvistice,culturale si religioase etnicilor romani din Ucraina; Parlamentul României reiterează susținerea pentru parcursul european al Ucrainei si își exprima convingerea ca in acest proces vor fi respectate standardele internaționale privind protecția minorităților naționale”.