Deputat PSD Radu Anişoara, bilanţ la finalul primei sesiuni parlamentare

Deputat Radu Anisoara

Deputat Radu Anisoara

Cu ocazia unei conferinţe de presă ce a avut loc marţi 4 iulie la sediul PSD de pe strada Victoriei, doamna deputat Anişoara Radu şi-a prezentat bilanţul după primele şase luni de activitate parlamentare  

„După cum bine ştiţi, după depunerea jurământului, activitatea mea de parlamentar a început atât în plenul Camerei cât şi în Comisia pentru Munca şi Protecţie Socială, o comisie unde, trebuie să vă mărturisesc, se munceşte foarte mult.

Timp de aproape şase luni, Comisia pentru munca în colaborare cu Ministerul Muncii şi-a atins câteva ţinte importante din Programul de guvernare. Evident, cea mai importantă este, „Legea salarizării” care a creat, aşa după cum bine ştiţi, foarte multă agitaţie, foarte multe discuţii punctuale.

Legea s-a aflat în dezbatere publică, am participat la toate întâlnirile şi negocierile cu Confederaţiile Sindicale, ONG-uri, Asociaţiile profesionale, AMR, UCJR, Unităţi Administrativ Teritoriale.

Nu a fost simplu, au existat aşa după cum este firesc nemulţumiri pentru anumite categorii profesionale, poate mai exista dar numai dialogul permanent şi conlucrarea va linişti rând pe rând pe toată lumea.

Aşadar, Legea a fost votată în parlament şi promulgată de Preşedintele României Klaus Iohannis.

Pe lângă legea salarizării au mai fost atinse şi alte ţinte şi mă refer la:

 • Eliminarea Cass pentru pensionari
 • Eliminarea impozitului pe venit pentru cei cu pensii până în 2000 lei
 • Eliminarea impozitului pe venit pentru sezonierii angajaţi
 • Creşterea salariului minim la 1450 lei
 • Creşterea punctului de pensie la 1000 lei de la 1 iunie 2017
 • Susţinerea cu 75% a cheltuielilor de întreţinere şi chirie prin programul, prima chirie” dar nu mai mult de 900 lei pentru persoanele care se încadrează la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul
 • Creşterea stimulentului de inserţie a 650 lei
 • Legea uceniciei a fost adoptată şi angajatorii primesc 250 euro pentru fiecare contract încheiat şi 300 euro pentru fiecare contract încheiat cu stagiarii.
 • Creşterea salariilor din sectorul public cu 20 % în medie

TIB_5138 (1)Faleza şi tot ceea ce înseamnă Portul Tulcea a fost una dintre preocupările noastre majore în calitate de deputaţi de Tulcea, drept pentru care, la final de sesiune parlamentară am votat legea privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea transporturilor aflate în concesiune Companiei naţionale, Administraţia Porturilor Maritime SĂ Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea (faleza municipiului Tulcea)” lege aflată acum la promulgare. Este o lege multă aşteptată de cetăţenii Municipiului Tulcea iar toate meritele îi revin domnului Preşedinte Horia Teodorescu, Preşedintele CJ Tulcea, care a stat efectiv la Bucureşti, la Guvern, prin comisiile de specialitate pentru că această lege să intre pe coordonatele normalităţii.

 Dacă sunteţi interesaţi de Programul de Guvernare uşor modificat conform căruia lucrează acum Guvernul României, vă pot spune că vor urma ample dezbateri publice în a doua sesiune parlamentară cu patronatele, cu Asociațiile Oamenilor de Afaceri cu Asociaţiile Profesionale, în toate ramurile economiei, cu Confederaţiile sindicale, cu ONG-urile, cu Autorități Publice Locale, pentru aprobarea unui, Cod Economic al României.

Noul Cod legislativ va purta numele de, Codul Economic al României” şi va conţine Codul Fiscal, Codul de procedura fiscală, Legea de înfiinţare a societăţilor comerciale, Legea evaziunii fiscale şi toate celelalte legi cu caracter economic.

Principiul de bază al Codului Economic al României va fi prevenirea. Vom adopta Legea prevenţiei aflată acum la Camera Senatului, lege care vine în sprijinul agenţilor economici în sensul în care controalele ANAF-ului sau ale altor entităţi nu se vor mai solda cu amenzi „din prima”, ca să mă exprim neacademic. O firmă unde se vor constata nereguli în timpul unui control va avea la dispoziţie 90 de zile pentru a-şi remedia problemele. Nu va mai fi direct amendata, ci doar avertizata, în primă fază.

Deasemenea, pentru încurajarea atragerii tinerilor în agricultură vom face modificări ale legislaţiei astfel încât, pentru 3 tineri/firma cu vârste mai mici de 40 de ani, în primii 4 ani de la angajare, IMPOZITUL PE VENIT VA FI ZERO.

Pentru încurajarea mediului de afaceri, propunem reducerea impozituli pe venit de la 16% la 10% şi a contribuţiilor de la 39,25% la 35% reducere cu 4,25 puncte procentuale începând cu 1 ianuarie 2018.

Rezultatul aplicării reducerii impozitului pe dividende de la 16% la 5% a condus la creşterea veniturilor cu 7% după primul semestru al anului acesta, drept pentru care vom continua în această direcţie şi propunem eliminarea impozitului pe dividende începând cu 1 ianuarie 2018.

Pentru activităţile independente şi PFA-uri se va plăti impozit pe venit de 10% faţă de 16% în prezent, iar CASS-ul va fi plătit doar ca persoana fizică şi nu pe activitatea desfăşurată, începând cu 1 ianuarie 2018.

CAS-ul se va putea plăti la fondurile proprii de pensii (private), fără a mai exista obligaţia de a se plăti la bugetul asigurărilor de sociale de stat, iar CASS-ul se va plăti integral ca persoana fizică, la nivelul salariului minim brut pe economie, indiferent de numărul activităţilor desfăşurate.

Rămân așadar, doar contribuțiile pentru sănătate și pentru asigurări sociale, datorate de către angajat, atenţie mare, acestea vor rămâne în sarcina angajatorului.

În ceea ce priveşte salariul minim brut în România, acesta va fi de 2000 lei în 2018, 2200 lei în 2019 şi 2400 lei în 2020.

Pentru angajaţii cu studii superioare salariul minim va fi de 2300 lei în 2018, 2640 in 2019 şi 3000 lei în 2020.

 Începând cu 1 august 2017 vom pune în aplicare două măsuri înscrise în Programul de Convergenţă transmis la UE, şi anume:

 • asigurarea platii de către angajator a contribuţiei pentru pensii şi sănătate la nivelul salariului minim pentru toţi salariaţii, inclusiv pentru cei cu timp parţial de lucru şi pentru cei cu plata în acord
 • îmbunătăţirea reglementarii pieţei metalelor preţioase în scopul reducerii substanţiale a evaziunii fiscale.

Începând cu data de 1 sept 2017 va fi introdus un mecanism îmbunătăţit de colectare a TVA, split payment”, după modelul Italia.

TIB_5124Administraţiile publice locale, după noua lege a salarizării, vor avea grile aprobate de consiliul local, cu consultarea sindicatelor şi vor avea un buget minim de funcţionare şi dezvoltare în fiecare an. Pentru 2018, nivelul minim va fi de 750 lei aferent fiecărui locuitor iar impozitul pe venit va fi vărsat integral în bugetele administraţiilor locale.

Pentru sesiunea de toamnă prioritar este noul Cod al Muncii şi Legea pensiilor care, cu siguranţă va cuprinde reducerea vârstei de pensionare cu 6 ani pentru asiguraţii cu minim 3 copii.

Familiile vor fi încurajate, speram noi, să aibă şi să crească mai mulţi copii prin acordarea unei sume între 1600-1800lei/an pentru fiecare copil care merge la şcoală cu condiţia ca numărul absentelor nemotivate să nu depăşească 10%.

În egală măsură se are în vedere modificarea legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

 • creşterea indemnizaţiei sociale la 640 lei începând cu 1 ianuarie 2018
 • aprobarea legii 167 privind funcţia de bonă
 • proiectul de organizare şi funcţionare a inspecţiei muncii
 • legea asistenţei sociale privind persoanele vârstnice“

 4 iulie 2017

Ec. Radu Anişoara

Deputat PSD Tulcea