Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

1 Septembrie 2015- Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării 1 Septembrie 2015- Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
În data de 1 septembrie 2015, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării Tulcea va organiza Seminarul aniversar „50 de ani Diploma Europei pentru Ariile Protejate... 1 Septembrie 2015- Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

deltÎn data de 1 septembrie 2015, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării Tulcea va organiza Seminarul aniversar „50 de ani Diploma Europei pentru Ariile Protejate și 25 de ani de conservare și protecție a mediului în Delta Dunării”, pentru marcarea împlinirii unui sfert de veac de la declararea Deltei Dunării ca Rezervaţie a Biosferei.

Seminarul va reuni partenerii Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, reprezentanţi ai organizaţiilor naţionale şi internaţionale care au contribuit la realizarea obiectivelor de conservare a biodiversităţii şi dezvoltare durabilă, reprezentanţi ai societăţii civile, autorităţi şi instituţii publice locale şi naţionale, cercetători şi specialişti în domeniul protecţiei mediului.
Programul cuprinde o sesiune omagială desfăşurată la Sala de conferinţe a Hotelului Esplanada din Tulcea, urmată de 2 sesiuni de dezbateri şi prezentări despre starea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Cu acest prilej se va face bilanţul acţiunilor implementate de ARBDD, se va analiza situaţia actuală din rezervaţia biosferei, modul de conformare cu prevederile naţionale şi internaţionale din domeniul protecţiei şi conservării naturii, se vor analiza oportunităţile pentru dezvoltarea durabilă a R.B.D.D. şi îmbunătăţirea managementului zonei protejate.
Prin temele abordate în cadrul seminarului, participanţii vor avea ocazia să cunoască eforturile deosebite depuse pentru protejarea unei arii naturale atât de importante, una dintre cele mai mari zone umede din lume şi să înveţe din experienţa celor care lucrează aici de 25 de ani.

arbddDelta Dunării a fost desemnată Rezervaţie a Biosferei în anul 1990 de către Programul „Man and Biosphere” (MAB) al UNESCO şi un an mai târziu, a fost înscrisă pe Lista Ramsar a Convenţiei privind zonele umede de importanţă internaţională, în special ca habitat pentru păsările acvatice şi pe Lista Convenţiei Patrimoniului Mondial UNESCO, ca site natural.
Data de 1 septembrie a fost declarată Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în conformitate cu prevederile Ordinului 539/ 9 mai 2008 emis de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. Această zi a fost aleasă pentru a marca data la care a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului României nr. 983 din anul 1990 prin care întreaga Deltă a Dunării şi unităţile geografice vecine au fost declarate rezervaţie a biosferei. Totodată a fost înfiinţată Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării ca instituţie specializată să implementeze măsurile de management adecvate pentru conservarea patrimoniului natural şi dezvoltarea durabilă a regiunii

Diploma Europeană pentru Arii Protejate este un premiu de prestigiu internaţional acordat din 1965 de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. Acesta recunoaște zone naturale și semi-naturale și situri de importanță europeană excepțională pentru conservarea biologică, diversitatea geologică și a peisajului și care sunt gestionate într-un mod exemplar.
Rezervaţia Biosferei Delta Dunării a primit în anul 2000, pentru prima dată, Diploma Europei pentru Ariile Protejate, acordată de Consiliul Europei, în cadrul Convenţiei Berna. Aceasta a fost reînnoită în 2005 şi 2010.

Prin urmare, 2015 este un an foarte important, atât pentru Europa cât şi pentru noi, fiind an aniversar: 50 de ani de Diploma Europei pentru Ariile Protejate şi 25 de ani de la înfiinţarea Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.