1 Septembrie – Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

Data de 1 septembrie a fost declarată Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 539/9 mai 2008 emis de către Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile. Această zi a fost aleasă pentru a marca data la care a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului României nr. 983 din anul 1990 prin care întreaga Deltă a Dunării şi unităţile geografice vecine au fost declarate rezervaţie a biosferei.

Ziua Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării se sărbătoreşte anul acesta odată cu de-a doua ediţie a Festivalului Internaţional al Bărcilor cu Vâsle organizat de Asociaţia “Ivan Patzaichin-Mila 23”, organizat la Tulcea, ca parte a proiectului Rowmania.

Recunoscută pe plan mondial datorită bogăţiei de specii găzduite, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, este zonă umedă de importanţă internaţională pe lista Convenţiei Ramsar, patrimoniu natural de valoare universală excepţională şi rezervaţie a biosferei în cadrul Programului MAB- UNESCO. Ca urmare, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, înfiinţată în anul 1990 ca instituţie specializată să implementeze măsurile de management adecvate pentru conservarea patrimoniului natural şi dezvoltarea durabilă a regiunii, a participat la evenimentele internaţionale ale anului 2012. Printre acestea trebuie menţionate:

Cerebrarea celei de-a 40-a Aniversări a Convenţiei Patrimoniului Mondial UNESCO, care a demonstrat încă o dată că “Patrimoniul Mondial este o construcţie pentru pace şi dezvoltare durabilă. Este o sursă de identitate şi demnitate pentru comunităţile locale, un izvor de cunoaştere şi forţă ce aşteaptă să fie împărtăşite”. În anul 1990, prin Decretul nr. 187/1990, România acceptă Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial, cultural şi natural, adoptată de Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la 16 noiembrie 1972, la Paris. Cea mai mare parte a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, a fost înscrisă de România, în anul 1991, pe Lista Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural, fiind în prezent singurul site natural înscris pe Listă, alături de 6 site-uri culturale.

Cel mai important eveniment al anului îl reprezintă desfăşurarea în România, la Bucureşti, în perioada 6 -13 iulie 2012, a celei de-a 11-a Conferinţe a Părţilor (COP11) semnatare ale Convenţiei zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, cunoscută şi sub numele Convenţia Ramsar. Evenimentul, apreciat ca unul dintre cele mai importante evenimente internaţionale ale anului, s-a desfăşurat după Summit-ul de la Rio de Janeiro pentru Dezvoltare Durabilă – „Rio+20” din 20-22 iunie 2012 şi înaintea Conferinţei Părţilor semnatare a Convenţiei Biodiversităţii (COP11 CBD) din India (8-19 octombrie 2012) şi a reunit la Bucureşti peste 1300 de participanţi reprezentând 130 de state din totalul de 162 de state semnatare ale Convenţiei precum şi multe organizaţii internaţionale (UNESCO, CMS, WWF, IUCN, Wetlands International, BirdLife International, etc.).

Participarea la COP11 a prilejuit numeroase discuţii informale cu reprezentanţi din alte ţări şi realizarea unui schimb de experienţă util. În această direcţie, reprezentantul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, coordonator al Iniţiativei Conservarea Zonelor Umede Costiere ale Mării Negre – BlackSeaWet, a iniţiat desfăşurarea unei întâlniri informale cu reprezentanţi ai celor 7 ţări riverane Mării Negre: Bulgaria, Turcia, Georgia, Federaţia Rusă, Ucraina, Republica Moldova şi România, în care au fost discutate posibilităţile de dezvoltare a cooperării în domeniul conservării şi gestionării durabile a zonelor umede costiere aferente  Mării Negre în cadrul Iniţiativei BlackSeaWet. S-a convenit, cu acest prilej, asupra oportunităţii organizării unei întâlniri a Iniţiativei la Istambul în cea de-a doua săptămână a lunii noiembrie 2012.

În perioada 14 – 17 iunie 2012 s-a derulat în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, sub sloganul “Faceţi ceva care să dureze”, evenimentul internaţional organizat anual de S.C. Apa Nova Bucureşti S.A./Compania Veolia Apa în parteneriat cu Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (A.R.B.D.D.) şi Asociaţia „Salvaţi Dunărea şi Delta”. Anul acesta, la cea de-a IV-a ediţie a evenimentului organizat la Sf. Gheorghe au participat peste 200 de persoane, reprezentanţi ai autorităţilor, ONG-uri, jurnalişti, angajaţi Veolia, ambasadori şi reprezentanţi ai programului UNESCO din 16 ţări. Scopul organizatorilor evenimentului a fost să se încurajeze parteneriatul şi colaborarea la nivel european pentru a contribui la o dezvoltare durabilă. Delegaţiile au prezentat proiecte şi soluţii în vederea protejării resurselor de apă şi, în particular, a biodiversităţii.

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a participat la acest eveniment cu două proiecte, a căror implementare este asigurată financiar de parteneriatul cu S.C. Apa Nova Bucureşti S.A.:

Proiectul „Să păstrăm Delta Dunării curată!” urmăreşte  realizarea unei campanii de informare şi conştientizare a locuitorilor din RBDD şi zonele limitrofe, şi mai ales a vizitatorilor, asupra importanţei unei atitudini corespunzătoare în ceea ce priveşte depozitarea deşeurilor menajere şi impactul pe care îl poate avea asupra Deltei Dunării nerespectarea unor reguli de bază privind protecţia mediului.

Campania de conştientizare publică prin gesturi simple ”Vreau să trăiesc. Ajută-mă!” este un proiect iniţiat de ARBDD în scopul de a trezi interesul populaţiei în a se implica în problemele ce privesc mediul înconjurător şi conservarea biodiversităţii. Viziunea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării despre un viitor mai bun pentru biodiversitatea specifică Rezervaţiei poate fi conturată şi, atât cât i se permite, prin sprijinul acordat de către societatea civilă.

Obiectivul general al acestui proiect este extinderea conştientizării publice asupra pericolelor, antropice sau naturale, la care este supusă biodiversitatea. Concret, mesajul pe care vrem să-l transmitem prin intermediul acestui proiect este acela potrivit căruia dacă ne dorim să facem un dar, care va avea un impact pe termen lung, trebuie să începem prin gesturi simple, gesturi care spun ceva despre noi şi prin care îi putem educa şi pe alţii, pentru că dezvoltând oportunităţi, dezvoltăm mentalităţi.

Anul 2012 a însemnat pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării atât confirmarea recunoaşterii internaţionale cât şi participarea directă la proiecte prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013. Urmărind realizarea obiectivelor specifice Planului de management prin atragerea de fonduri europene, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării implementează proiecte  finanţate prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu.

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a implementat, ca partener, finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud- Estul Europei 2007-2013 (SEE Programme 2007-2013), Reţeaua de Arii Protejate Dunărene – Dezvoltarea şi Implementarea de Strategii Transnaţionale pentru Conservarea Patrimoniului Natural al Dunării. Proiectul DANUBEPARKS, a reunit 12 Arii Protejate din 8 ţări dunărene într-un efort comun de protejare şi conservare a patrimoniului natural şi cultural european. În cei trei ani de desfăşurare (2009 – 2012), proiectul  DANUBEPARKS a cuprins o serie de activităţi comune grupate în 7 pachete de lucru specifice. Prin rezultatele sale, proiectul DANUBEPARKS este un exemplu de urmat datorită multiplelor beneficii aduse de cooperarea transfrontalieră în domeniul conştientizării, conservării şi protejării patrimoniului natural şi cultural dunărean.

Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării a implementat proiectul „Sistem Informatic Integrat – Suport pentru managementul ARBDD în vederea îmbunătăţirii stării de conservare a ecosistemelor” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu în perioada noiembrie 2009 – noiembrie 2011. Obiectivul general al proiectului a vizat menţinerea echilibrului ecologic al biodiversităţii şi a patrimoniului natural, precum şi implementarea măsurilor de îmbunătăţire a stării de conservare a ecosistemelor din Rezervaţia Biosferei Deltei Dunării prin creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a reţelei de arii naturale protejate, în conformitate cu Directivele Europene.

În perioada ianuarie 2011 – decembrie 2013, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, implementează proiectul “Îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii sectorului pontic din RBDD prin conştientizare, informare, vizitare”, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu. Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea stării de conservare a biodiversităţii sectorului pontic al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (RBDD), prin crearea unor condiţii optime de informare şi vizitare, care să satisfacă localnicii şi vizitatorii atât din punct de vedere educativ cât şi recreaţional şi să contribuie la minimizarea impactului negativ al acestora asupra naturii.

„Delta Dunării – Paradisul aproape pierdut! Campanie de informare şi conştientizare cu privire la protejarea biodiversităţii Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării” este un proiect implementat de Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta în parteneriat cu Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2012. În cadrul proiectului se realizează material scris, fotografiat şi filmat care să prezinte Delta în toată complexitatea sa, cu scopul de a informa şi de a conştientiza de la locuitorul Deltei până la publicul larg asupra bogăţiei şi diversităţii de specii şi habitate datorită cărora noi toţi ne bucurăm astăzi de un loc minunat. O altă activitate implementată în cadrul proiectului este actualizarea şi îmbogăţirea site-ului ARBDD (www.ddbra.rowww.rezervatia-deltadunarii.ro ; www.biosfera-deltadunarii.rowww.romania-deltadunarii.ro) astfel încât să devină o platformă de comunicare dedicată în special celor care doresc să se documenteze şi să aibă acces la informaţii cât mai diverse legate de Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Bazându-se pe un program realist de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin statut, Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării  priveşte cu încredere şi în mod transparent relaţia cu partenerii tradiţionali, populaţia şi autorităţile locale, mulţumindu-le tuturor pentru buna colaborare şi sprijinul acordat.

 Comunicat semnat de guvernatorul ARBDD, dna Viorica Bîscă