Producţia industrialã realizatã în judeţul Tulcea a crescut

  alumProducţia industrialã realizatã în judeţul Tulcea în luna octombrie 2015 a crescut cu 4,3% faţă de producţia lunii octombrie a anului precedent şi a scăzut cu cu 2,4% faţă de luna precedentă. În perioada ianuarie – octombrie 2015, producţia fizică a crescut cu 11,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

  În perioada ianuarie-august a anului 2015, exporturile FOB realizate au fost de 212833 mii euro, cu 26827 mii euro mai mari decât în aceeaşi perioadă a anului 2014( cu 14% mai mari).
  În structura pe mărfuri a exporturilor, trei secţiuni de mărfuri deţin 83% din totalul exporturilor, după cum urmează: mijloace de transport, materii textile si articole din acestea şi produse vegetale.
  Importurile CIF în perioada ianuarie – august 2015 au însumat 200087 mii euro, valoarea acestora fiind mai mare cu 18805 mii euro faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent( 10%) .
  În structura pe mărfuri a importurilor, patru secţiuni de mărfuri deţin 82% din totalul importurilor, după cum urmează: masini, aparate si echipamente electrice sau de reprodus sunetul si imagini, produse minerale, materii textile si articole din acestea şi metale.

  Preţurile de consum în luna octombrie 2015 comparativ cu luna octombrie 2014 au fost mai mici cu -1,6%.
  În luna octombrie 2015, ponderea mărfurilor şi serviciilor care au înregistrat o scădere a preţurilor, comparativ cu octombrie 2014, este de 37,8%, cele care au avut creşteri cuprinse în intervalul 0 – 2,5% deţin o pondere de 34,4%. Mărfurile şi serviciile ale căror preţuri au crescut cu mai mult de 2,5% deţin o pondere de 27,8%.
  Creşterea medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (noiembrie 2014 – octombrie 2015) faţă de precedentele 12 luni (noiembrie 2013 – octombrie 2014).