Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

2.688 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Tulcea 2.688 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Tulcea
În primele unsprezece luni ale anului 2019, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Tulcea au... 2.688 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Tulcea

În primele unsprezece luni ale anului 2019, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Tulcea au fost încadrate în muncă 2.688 persoane, dintre care 1301 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 831 au peste 45 de ani, 716 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 599 au între 25 și 35 de ani, iar 542 sunt tineri sub 25 de ani (351 tineri NEET).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 1398 provin din mediul urban, iar 1290 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale (795), urmate de cele cu studii gimnaziale (767). Numărul celor cu studii profesionale este de 693, iar cei cu studii primare sunt în număr de 426.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Tulcea, 44 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în primele unsprezece luni ale anului 2019, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 6338 persoane.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea, puteți accesa https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Tulcea.

 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea