Drepturi minime suplimentare pentru lucrători

Anișoara Radu, deputat PSD Tulcea

Preşedinţia României la Consiliul UE şi Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu privind directiva care vizează creşterea transparenţei şi predictibilităţii condiţiilor de muncă în UE prin care-și propune să răspundă provocărilor pieţei muncii în contextul evoluţiilor demografice, digitalizării şi al apariţiei unor noi forme de angajare. Deasemenea, apar drepturi minime şi reguli de informare a lucrătorilor cu privire la condiţiile de muncă.

Urmare a faptului că noile forme de muncă oferă oportunităţi pe o piață a muncii într-o dinamică tot mai complex, trebuie să observăm că, în egală măsură, aceste noi forme de muncă sunt însoțite de multe necunoscute atunci când vorbim despre  drepturile lucrătorilor şi protecţia lor socială. De aceea, Directiva va introduce un set de drepturi menite să sporească securitatea şi predictibilitatea relaţiilor dintre angajaţi şi angajatori în întreaga Uniune Europeană.

În acest context, acordul provizoriu stabileşte o serie de drepturi minime suplimentare pentru lucrători:

*identitatea părților implicate în raportul de muncă;

*locul de muncă, precum și natura muncii;

*valoarea salariului de bază și a altor drepturi;

*durata standard a zilei sau săptămânii de lucru, atunci când acestea pot fi

*posibilitatea de a lucra, în paralel, la un alt angajator;

*limitarea perioadei de probă la maximum 6 luni, o perioadă de probă mai mare fiind permisă numai în cazul în care aceasta este în interesul lucrătorului sau este justificată de natura muncii;

*posibilitatea de a solicita, după cel puțin șase luni de vechime la același angajator, un loc de muncă cu condiții mai previzibile și mai sigure;

*dreptul de a beneficia de formare gratuită, atunci când acest lucru este prevăzut în legislația UE sau în cea națională.

După aprobarea acordului provizoriu de către Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi al Consiliului, urmează votul oficial, atât în Consiliu, cât şi în Parlamentul European.

Radu Anișoara, Deputat PSD, Comisia pentru muncă și protecție socială