Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

28 FEBRUARIE –Ziua Protecţiei Civile în România 83 de ani de la înfiinţarea Protecţiei Civile în România 28 FEBRUARIE –Ziua Protecţiei Civile în România 83 de ani de la înfiinţarea Protecţiei Civile în România
În fiecare an, în data de 28 februarie, se sărbătorește Ziua Protecției Civile din România, prilej de rememorare a momentului istoric care a consacrat... 28 FEBRUARIE –Ziua Protecţiei Civile în România 83 de ani de la înfiinţarea Protecţiei Civile în România

isu2În fiecare an, în data de 28 februarie, se sărbătorește Ziua Protecției Civile din România, prilej de rememorare a momentului istoric care a consacrat înfiinţarea primelor structuri de protecţie civilă, prin Înaltul Decret Regal nr. 468 din 28 februarie 1933.
În România, conceptul de protecţie civilă a evoluat de la “apărare pasivă” în 1933, la “apărare locală antiaeriană” în anul 1952, apoi “apărare civilă” în 1978 şi “protecţie civilă” în 1996.
Dacă la începuturile existenţei sale, scopul Protecţiei Civile a fost cu precădere, acela de a limita efectele bombardamentelor aeriene asupra populaţiei sau resurselor teritoriului, de-a lungul timpului, paleta intervenţiilor a devenit mult mai largă şi mai complexă, răspunzând nevoii de siguranţă a cetăţenilor în contextul transformărilor survenite în cadrul societăţii.
Procesul de structurare şi modernizare a protecţiei civile a continuat, fiind statuat prin Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, iar începând cu luna decembrie a anului 2004, prin fuzionarea Comandamentului Protecţiei Civile cu Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari şi a structurilor judeţene corespondente, a luat fiinţă Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, iar la nivelul judeţului Tulcea, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Delta” .
Activitatea pe linia protecţiei civile desfăşurată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Delta” al judeţului Tulcea constă în activităţi preventive la nivelul organelor administraţiei locale, materializate prin: controale (la unităţi administrativ-teritoriale, instituţii/operatori economici clasificaţi din punct de vedere al protecţiei civile, obiective hidrotehnice cu rol de apărare la inundaţii, servicii voluntare/private pentru situaţii de urgenţă, operatori economici care desfăşoară activităţi în care sunt implicate substanţe periculoase), verificări la sirene de alarmare, spaţii de adăpostire, spaţii de evacuare a populaţiei în situaţii de urgenţă, localităţi aflate în zone cu risc de inundaţii sau de alunecări de teren, precum şi prin activităţi de planificare la urgenţă şi alte acţiuni specifice (intervenţii pirotehnice, exerciţii de alarmare publică, avizarea rutelor de transport al deşeurilor periculoase,etc).
În ceea ce priveşte pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, în anul 2015, personalul inspectoratului a desfășurat peste 876 de activități cu personalul cu atribuții pe această linie din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor şi operatorilor economici şi 83 exerciţii de alarmare publică şi antrenare a comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.
De asemenea, in cadrul grădiniţelor si şcolilor au fost desfăşurate lecţii deschise şi concursuri tematice în domeniu, la care au participat preşcolari, elevi şi personal didactic, activităti în cadrul aceştia au învăţat cum pot preveni situaţiile de urgenţă şi cum se pot proteja în cazul producerii unor evenimente declanşate de diferite tipuri de riscuri.
În cursul anului precedent, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Delta” al Judeţului Tulcea a intervenit pentru gestionarea unui număr de 5.348 evenimente, din care 4530 intervenţii SMURD şi 818 operaţiuni de stingere a incendiilor, salvări persoane, misiuni pirotehnice, salvări de animale, intervenţii pentru înlăturarea efectelor fenomenelor hidrologice/meteorologice periculoase şi alte misiuni pentru gestionarea diferitelor tipuri de situaţii de urgenţă. Au fost monitorizate 326 transporturi de substanţe şi deşeuri periculoase.
De asemenea, în anul 2015 au fost primite 214 informări, atenţionări, avertizări meteorologice/hidrologice, care au fost retransmise prin mesaje SMS, fax şi e-mail, potrivit prevederilor legale, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi instituţiilor cu funcţii de sprijin.
PURTĂTOR DE CUVÂNT AL
INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
„DELTA” AL JUDEŢULUI TULCEA
Plt. adj.
TULCEANU ANGELA