2,93% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Tulcea în luna mai 2019

La sfârșitul lunii mai, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea erau înregistrați 2478 șomeri (din care 1181 femei), rata șomajului fiind de 2,93%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,16%, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,23 pp.

Din totalul de 2478 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Tulcea, 556 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1922 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1847 șomeri provin din mediul rural și 631 sunt din mediul urban.

 

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total  
< 25 ani 399
între 25-29 121
între 30-39 413
între 40-49 625
între 50-55 464
peste 55 ani 456

 

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Tulcea (51,33%), urmat de cei cu studii liceale (17,64%), iar 19,09% au studii primare. Șomerii cu nivel de studii medii – submedii reprezintă 98,71% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 1,29%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 958 persoane foarte greu ocupabile, 1073 greu ocupabile, 306 mediu ocupabile, iar 141 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o