Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

2,98% – rata şomajului înregistrat de AJOFM Tulcea în septembrie 2,98% – rata şomajului înregistrat de AJOFM Tulcea în septembrie
La sfârșitul lunii septembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea erau înregistrați 2521 șomeri (din care 1145 femei), rata șomajului... 2,98% – rata şomajului înregistrat de AJOFM Tulcea în septembrie

La sfârșitul lunii septembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea erau înregistrați 2521 șomeri (din care 1145 femei), rata șomajului fiind de 2,98%

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,98%, în această lună acest indicator a înregistrat aceeași valoare.

Din totalul de 2521 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Tulcea, 587 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 1934 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1772 șomeri provin din mediul rural și 749 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Tulcea (41,57%), urmat de cei cu studii primare (33,04%), iar 15,15% au absolvit liceul. Șomerii cu nivel de studii medii – submedii reprezintă 98,89% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 1,11%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 899 persoane foarte greu ocupabile, 1304 greu ocupabile, 194 mediu ocupabile, iar 124 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Tulcea sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Tulcea la adresa   http://tulcea.accesibilitateajofm.ro/.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea