Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

3,00% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Tulcea în luna iulie 2022 3,00% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Tulcea în luna iulie 2022
La sfârșitul lunii iulie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea erau înregistrați 2477 de șomeri (din care 1269 de femei),... 3,00% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Tulcea în luna iulie 2022

La sfârșitul lunii iulie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea erau înregistrați 2477 de șomeri (din care 1269 de femei), rata șomajului fiind de 3,00 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 2,95 %, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere cu 0,05 pp.

Din totalul de 2477 de persoane înregistrate în evidențele AJOFM Tulcea, 412 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2065 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1780 de șomeri provin din mediul rural și 697 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:
Grupa de vârstă  la finele lunii
Total 2477
< 25 ani 398
între 25-29 334
între 30-39 249
între 40-49 543
între 50-55 551
peste 55 ani 402

Șomerii cu studii primare au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Tulcea (29,18%), urmat de cei cu studii gimnaziale (28,86%), iar 25,43% au studii liceale. Șomerii cu nivel de studii medii – submedii reprezintă 96,98% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 3,02%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 766 de persoane foarte greu ocupabile, 532 greu ocupabile, 846 mediu ocupabile, iar 333 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Tulcea sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Tulcea la adresa https://www.anofm.ro/details.html?categ=1&subcateg=6&agentie=Tulcea.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea