3,08% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Tulcea în luna august 2020

foto arhiva

La sfârșitul lunii august, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea erau înregistrați 2533 de șomeri (din care 1271 de femei), rata șomajului fiind de 3,08 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,40 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,32 pp.

Din totalul de 2533 de persoane înregistrate în evidențele AJOFM Tulcea, 847 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1686 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1753 de șomeri provin din mediul rural și 780 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:
Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
Total 2533
< 25 ani 482
între 25-29 108
între 30-39 385
între 40-49 692
între 50-55 524
peste 55 ani 342

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Tulcea (40,66%), urmat de cei cu studii liceale (24,79%), iar 17,17% au studii primare. Șomerii cu nivel de studii medii – submedii reprezintă 96,65% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 3,35%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 748 de persoane foarte greu ocupabile, 757 greu ocupabile, 665 mediu ocupabile, iar 363 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Tulcea sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Tulcea la adresa https://www.anofm.ro/details.html?categ=1&subcateg=6&agentie=Tulcea.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea