3,13% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Tulcea în luna mai 2020

   foto arhiva

   La sfârșitul lunii mai, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea erau înregistrați 2576 de șomeri (din care 1300 de femei), rata șomajului fiind de 3,13 %.

   Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,30 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,17 pp.

   Din totalul de 2576 de persoane înregistrate în evidențele AJOFM Tulcea, 843 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 1733 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1760 de șomeri provin din mediul rural și 816 sunt din mediul urban.

   Grupa de vârstă Stoc la finele lunii
   Total 2576
   < 25 ani 264
   între 25-29 202
   între 30-39 381
   între 40-49 724
   între 50-55 515
   peste 55 ani 490

   Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Tulcea (43,28%), urmat de cei cu studii liceale (21,27%), iar 16,77% au studii primare. Șomerii cu nivel de studii medii – submedii reprezintă 97,05% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 2,95%.

   Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 493 de persoane foarte greu ocupabile, 597 greu ocupabile, 1072 mediu ocupabile, iar 414 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Tulcea sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Tulcea la adresa   https://www.anofm.ro/details.html?categ=1&subcateg=6&agentie=Tulcea.

                            Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea