Convocator A.G.A. extraordinară

Convocator A.G.A. extraordinara
In conformitatea cu statutul FEDERATIEI RO-PESCADOR, “Capitolul III, pct. 1 Adunare
generala a membrilor Federatiei, art. 11 alineatul 2, “ Adunarea generala extraordinara se
convoaca ori de cate ori este cazul la propunerea Consiliului director, aprobata cu majoritatea
de voturi ale membrilor sai, sau la propunerea unui membru al Federatiei.” astfel ca
ASOCIATIA RO-PESCADOR prin presedinte Buhai Daniel convoaca Adunarea genereala
extraordinara in data de 10.04.2020, la ora 11:00, locatie: Tulcea, strada Viticulturii nr. 2,
Fabrica de peste Miadmar.
Anuntul va fi publicat conform statutului Capitolul III art. 12 intr-un ziar de circulatie
local/regional.
Lucrarile se vor desfasura in conformitate cu urmatoarea ordine de zi:
1. Clarificarea situatiei actuale a Federeatiei Ro-Pescador;
2. Discutarea situatiei financiare a federatiei;
3. Diverse.
Membrii cu drepturi depline convocati
1. Asociatia Ro-Pescador Marea Neagra prin Dl. Buhai Daniel
2. Asociatia Black-Sea prin Dl. Zaharia Sorin
3. Asociatia Olimpus-1 Marea Neagra prin Dl. Briceag Vasile
4. Asociatia Profesionala a Pescarilor Profesionisti Marea Neagra Sud prin dl. Manole
Mihai Daniel
ASOCIATIA RO-PESCADOR
PRESEDINTE
Daniel BUHAI