3,22% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Tulcea în luna septembrie 2019

La sfârșitul lunii septembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea erau înregistrați 2644 șomeri (din care 1332 femei), rata șomajului fiind de 3,22%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,30%, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere cu 0,08 pp.

Din totalul de 2644 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Tulcea, 504 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2140 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1934 șomeri provin din mediul rural și 710 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Tulcea (49,05%), urmat de cei cu studii liceale (20,04%), iar 17,09% au studii primare. Șomerii cu nivel de studii medii – submedii reprezintă 98,11% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 1,89%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 953 persoane foarte greu ocupabile, 1319 greu ocupabile, 215 mediu ocupabile, iar 157 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Tulcea sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Tulcea la adresa   https://www.anofm.ro/details.html?categ=1&subcateg=6&agentie=Tulcea.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea