3,61% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Tulcea în luna decembrie 2018

La sfârșitul lunii decembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea erau înregistrați 3048 șomeri (din care 1306 femei), rata șomajului fiind de 3,61%.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,31%, în această lună acest indicator a înregistrat o creștere cu 0,3 pp.

Din totalul de 3048 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Tulcea, 978 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2070 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2287 șomeri provin din mediul rural și 761 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii profesionale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Tulcea (35,53%), urmat de cei cu studii gimnaziale (28,34%), iar 16,92% au absolvit liceul. Șomerii cu nivel de studii medii – submedii reprezintă 99,15% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 0,85%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 915 persoane foarte greu ocupabile, 1762 greu ocupabile, 241 mediu ocupabile, iar 130 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Tulcea sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Tulcea la adresa   https://www.anofm.ro/details.html?categ=1&subcateg=6&agentie=Tulcea.

 

 

 

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea