49 DE PROIECTE PE ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL TULCEA

Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, în şedinţă ordinară publică pentru data de 27 septembrie 2019, ora 13:00, ce va avea loc în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu”, str. Păcii nr. 20, Municipiul Tulcea, cu următoarea ordine
de zi:
ORDINEA DE ZI
1. Alegerea președintelui de ședință.
2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al
Municipiului Tulcea din data de 25 iulie 2019.
3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Tulcea din data de 27 august 2019.
4. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de
consilier local al domnului Teodorescu Mircea din partea Partidului Social Democrat.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
5. Proiect de hotărâre privind virările de credite bugetare între capitolele de
cheltuieli ale bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2019.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
6. Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitori,
persoane juridice, radiaţi din Registrul Comerţului şi scăderea societăţilor radiate din
evidenţa fiscală.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
7. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri,
începând cu data de 01.01.2020, pentru clădirea situată în municipiul Tulcea, str.
Gloriei, nr. 12, proprietatea domnului Georgescu Victor, ca urmare a constatării stării
tehnice de clădire neîngrijită.
1
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de organizare a activităţii de
prevenire și combatere a înzăpezirii şi poleiului pe timp friguros în municipiul Tulcea, în
perioada noiembrie 2019 – martie 2020.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de
intervenție privind proiectul „Modernizarea infrastructurii corespunzătoare Grădiniței cu
Program prelungit nr. 12, Municipiul Tulcea prin eficientizare energetică” și a
indicatorilor tehnico-economici.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţie pentru obiectivul “REABILITARE CLĂDIRE, INTERNAT – LICEUL
TEORETIC GRIGORE MOISIL” şi a indicatorilor tehnico-economici.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţie pentru obiectivul “REABILITARE ENERGETICĂ CLĂDIRE LICEUL DE
ARTE GEORGE GEORGESCU” şi a indicatorilor tehnico-economici.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de
intervenție privind proiectul „Modernizarea sediului Poliției Locale Tulcea prin
eficientizare energetică” și a indicatorilor tehnico-economici.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de
intervenție privind proiectul “Reabilitare cămin internat și cantină școală Liceul
Tehnologic Brad Segal Tulcea”și a indicatorilor tehnico-economici.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de
intervenție pentru proiectul „Eficientizarea energetică a blocului de locuințe din str.
Gării, nr. 14, bl. 7 – Asociația de proprietari Armonia, Municipiul Tulcea”și a
indicatorilor tehnico-economici.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de
intervenție pentru obiectivul de investiție “REABILITARE ȘI MODERNIZARE
STRĂZI MUNICIPIUL TULCEA, ZONA VEST ETAPA I “ şi a indicatorilor
tehnico-economici.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de
intervenție pentru obiectivul de investiție “REABILITARE ȘI MODERNIZARE
STRĂZI MUNICIPIUL TULCEA, ZONA EST ETAPA I “ şi a indicatorilor
tehnico-economici.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,RE START
NEPTUN – DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ”, Cod SMIS 125671 și a
cheltuielilor legate de proiect.
2
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,SERVICII INTEGRATE
PENTRU VIITOR”, Cod SMIS 125672 și a cheltuielilor legate de proiect.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “MODERNIZAREA
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL TULCEA“, COD SMIS
125442 și a cheltuielilor legate de proiect.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Tulcea la
programul “WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale”, în
municipiul Tulcea.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
21. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe
rezultate ca urmare a recepționării obiectivului de investiții “AMENAJARE TEREN DE
SPORT ALEEA CHIPAROSULUI, MUNICIPIUL TULCEA.”
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
22. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe
rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “REȚEA CANALIZARE
PLUVIALĂ STRADA NAVALIȘTILOR, MUNICIPIUL TULCEA”.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
23. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe
rezultate ca urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “REFACERE SISTEM
RUTIER STR. WALTER, STR. CHINDIEI, STR. CICERONE, MUNICIPIUL
TULCEA”.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
24. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare constituit în
favoarea societății Transport Public S.A. Tulcea asupra imobilului teren în suprafață de
10202 mp, înscris în cartea funciară 43901, numărul cadastral Cadastral 43901,
aparținând domeniului public al Municipiului Tulcea, situat în Municipiul Tulcea,
str. Energiei nr. 14.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
25. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de uz și servitute cu titlu
gratuit către societatea E-Distribuţie Dobrogea S.A. asupra terenului în suprafață 3,00
mp, aparținând domeniului public al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada
Griviței nr. 14, pentru amplasarea a doi stâlpi de iluminat, a unei cutii stradale și a unei
firide și asupra terenului în suprafață 0,5 mp, aparținând domeniului public al
municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Frumoasă, pentru amplasarea unei firide.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
26. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului
Tulcea în domeniul public al municipiului Tulcea a terenului în suprafaţă de 1680 mp,
situat în Tulcea str. Păcii nr. 83, identificat cu numărul cadastral 32930, carte funciară
nr. 32930 și inventarierea în domeniul public al municipiului Tulcea a construcției în
suprafaţă construită de 551 mp, situată în Tulcea, str. Păcii nr. 83, având destinația de
sediu al Serviciului Impozite și Taxe locale.
3
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
27. Proiect de hotărâre pentru modificarea suprafeței utile a spațiului, aparținând
domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, strada Unirii bl. B2, de la
24,38 mp la 37,44 mp.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
28. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului a
terenului în suprafaţă de 3 mp, situat în municipiul Tulcea, Aleea Cristina nr.1, bl.1,
sc.B, parter.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE FRONT STRADAL”,
intravilan, strada Cîmpului, nr. 2, număr cadastral 42302, Tulcea și a Regulamentului
Local de Urbanism aferent.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
”PREVENIREA ȘI COMBATEREA CRIMEI ORGANIZATE ȘI COOPERAREA
POLIȚIEI – EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA SEDIULUI POLIȚIEI LOCALE
TULCEA”, intravilan, strada Mahmudiei, nr. 18 – 20, număr cadastral 34561, Tulcea și a
Regulamentului Local de Urbanism aferent
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ”, intravilan, strada Mihai Eminescu, nr. 46, număr
cadastral 40525, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
”CONSTRUIRE HALĂ SPAȚIU ADMINISTRATIV, DEPOZITARE, SERVICII,
PRODUCȚIE PUBLICITARĂ ȘI PERSONALIZĂRI DIVERSE”, intravilan, strada
Cernica, nr. 15A, număr cadastral 41316, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism
aferent.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
”CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE D+P+5E ȘI ÎMPREJMUIRE”, intravilan, strada
Alunișului, nr. 7A, număr cadastral 42253, Tulcea și a Regulamentului Local de
Urbanism aferent.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
”CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE ȘI BIROURI”, intravilan, strada Gazelei, nr. 13,
număr cadastral 33763, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
”CONSTRUIRE HALĂ DEMONTABILĂ”, intravilan, strada Viticulturii, nr. 2, număr
cadastral 39880, Tulcea și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
4
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”LOTIZARE
TEREN PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚE UNIFAMILIALE”, intravilan, Aleea
Gema, FN, numere cadastrale 41212, 9119, 33027, Tulcea și a Regulamentului Local de
Urbanism aferent.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
”CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE, ȘOPRON DEPOZIT CEREALE,
LABORATOR CEREALE P+1, PLATFORMĂ BETONATĂ ȘI ÎMPREJMUIRE”,
extravilan, T 260, A 4238, număr cadastral 38770, Tulcea și a Regulamentului Local de
Urbanism aferent.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
”CONSTRUIRE LABORATOR COFETĂRIE ȘI SPAȚII ADMINISTRATIVE”,
intravilan, strada Sculptor Ion Jalea, nr. 6, număr cadastral 32480, Tulcea și a
Regulamentului Local de Urbanism aferent.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
Comisiile de specialitate sesizate pe fond: 2, 5.
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
”MODERNIZARE ȘI MANSARDARE CORP C1, C2”, intravilan, strada Rândunicii,
nr. 6, număr cadastral 41956, Tulcea.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
40. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special, reprezentantului
Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea în Adunarea Generală a Asociatiei
Intercomunitare “Dezvoltarea Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare din Judeţul
Tulcea”, Primarul Municipiului Tulcea, Dr. Ing. Hogea Constantin, în vederea
exercitării votului privind modificarea prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare
cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare, pentru societatea Aquaserv S.A.
Tulcea.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Tulcea şi ale structurilor fără
personalitate juridică subordonate Consiliului Local al Municipiului Tulcea.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
42. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Tulcea nr. 150/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază
pentru funcţiile publice şi contractuale din aparatul de specialitate al Primarului
Municipiului Tulcea şi din structurile fără personalitate juridică subordonate Consiliului
Local al Municipiului Tulcea, cu modificările și completările ulterioare.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
43. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului Consiliului Local al Municipiului
Tulcea pentru desfășurarea activității de prestări servicii funerare:comercializare de
articole funerare și transport mortuar de recuperare și paradă, de către firma KAPEL ELI
S.R.L, cu sediul social în municipiul Tulcea, str. Isaccei, nr. 85, camera nr. 1, bl. U3B,
5
sc. A, ap. 3, județul Tulcea, având C.U.I. 31518682, pentru punctul de lucru situat în
municipiul Tulcea, str. 1848, nr. 17, bl. 8, sc. D, parter, ap.4, județul Tulcea.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
44. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului Consiliului Local al Municipiului
Tulcea pentru desfășurarea activității de prestări servicii funerare: comercializare de
articole funerare și transport mortuar de recuperare și paradă, de către firma CASA
FUNERARĂ ELI S.R.L, cu sediul social în municipiul Tulcea, str. Isaccei, nr. 85,
camera nr. 2, bl. U3B, sc. A, ap. 3, județul Tulcea, având C.U.I. 34882326, pentru
punctul de lucru situat în municipiul Tulcea, str. 1848, nr. 17, bl. 8,
sc. D, parter, ap. 4, spaţiul 2, județul Tulcea.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
45. Proiect de hotărâre privind serviciile publice de transport local de persoane
prin curse regulate în municipiul Tulcea.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
46. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă a gestiunii serviciului de
transport public local de persoane efectuat prin curse regulate în Municipiul Tulcea către
societatea Transport Public S.A. Tulcea.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării de gestiune, prin negociere
directă a serviciului public de administrare a domeniului public si privat al Municipiului
Tulcea privind activităţile de amenajare, salubrizare, întreţinere, modernizare şi
extindere spaţii verzi, parcuri, cişmele, fântâni arteziene şi sisteme de irigaţii.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin
48. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a spaţiilor publice de joacă pentru copii pe raza Municipiului
Tulcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.
82/30.03.2017.
– inițiatori consilierii locali Luca Andaluzia, Vizauer Lavinia, Suhov Anca,
Marin Cezar-George
49. Informare privind pregătirea și funcționarea sistemului centralizat pentru
furnizarea energiei termice în sezonul rece 2019 – 2020 de către societatea Energoterm
S.A. Tulcea.
50. Diverse
ART.2 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziție
consilierilor locali pe suport electronic și hârtie, după caz.
ART.3 Nominalizarea comisiilor de specialitate cărora li se transmit proiectele de
hotărâri spre analiză și avizare, se va face de către Primarul Municipiului Tulcea
împreună cu Secretarul Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Tulcea prin adresă
de comunicare.
ART.4 Consilierii locali și ceilalți inițiatori pot formula amendamente de fond sau
de formă asupra proiectelor de hotărâri conform art. 138, alin. (12) și art. 141 din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.