“A TRĂI PENTRU A POVESTI DESPRE Anul Centenarului 1918 – de la Unirea Dobrogei la Marea Unire a tuturor românilor! ”

Deputatul PNL Vasile Gudu

Marea Unire din 1918 a fost și va rămâne cea mai sublimă pagină a istoriei românești, iar consemnarea ei a condus la contemplarea măreţiei sale, mai ales că desăvârșirea Unităţii Naţionale nu este opera nici a unui om politic, nici a unui partid sau guvern, ci este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată din străfundurile conștiinţei unităţii neamului.

La un moment în care în România patriotismul este atât de puţin important, iar în Europa se pune accent tot mai mult pe inutilitatea cadrului naţional, aniversarea Centenarului Zilei Naţionale capătă un rol fundamental în afirmarea identităţii și tradiţiilor naţionale.

Efortul susținut al românilor, de-a lungul timpului, de a nu uita că sunt români și credința acelora care au înfăptuit Unirea, că toată suflarea românească trebuie să trăiască împreună într-un singur stat, ROMÂNIA, au ambalat corespunzător năzuința de a înregimenta actul de Unire, conform dorințelor avute de-a lungul secolelor, indiferent de vicisitudinile istoriei.

Nu trebuie să omitem nici tenacitatea elitelor românești ce au format lideri care au întreprins toate cele necesare ca actul de Unire să devină realitate, cum nu trebuie să îndrăznim a omite  eroismul și jertfa celor fără de care visul românilor de veacuri, Marea Unire, nu ar fi fost posibil..          

Ambiția românilor de a rămâne uniți în ,,cuget și simțiri” la 100 de ani de la Marea Unire, precum și rațiunea de a căuta cu perseveranță și în permanență cele mai bune împrejurări pentru concretizarea aspirațiilor legitime și valorificarea acestor ocazii, ne oferă prilejul de a discu­ta, polemiza și dezbate cu privire la rolul maselor și al personalităţilor în anul plin de istorie 1918.

Noi cei din zona Dobrogeană care anul acesta am sărbătorit 140 de ani de la Unirea cu Patria Mamă aducem omagiul nostru eroilor neamului care și-au dat viața pentru nația română și care prin jertfa lor au făcut posibilă Marea Unire.

Cu toate acestea, în pofida importanței ce se cuvine zilei Naționale de 1 Decembrie precum și a Centenarului aferent acestei mari sărbători trebuie să știm și să nu uităm, pentru a putea să o luăm de la început, că România nu este întreagă fără Basarabia și fără nordul Bucovinei!

LA MULŢI ANI ROMÂNIA, LA MULȚI ANI ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI !

Deputat PNL Vasile GUDU