Abandonul școlar și educația în comunitate, aduse pe agenda națională de autorități publice, membri ai comunităților locale și 6 campioni sportivi

patzVineri și sâmbătă, 27-28 noiembrie a.c., se desfășoară, la București, conferinţa naţională „Educaţia – factor major de dezvoltare a comunităţilor rurale și mic urbane”, în cadrul campaniei de comunicare “Creștem de comunitate”, un demers pentru copiii în risc de abandon școlar și pentru educație în comunitate, susținut de campionii spotivi: Ivan Patzachin, Vasile Dîba, Toma Simionov, Laura Badea, Mihai Covaliu, Alex Găvan.
La conferinţă participă cei 6 campioni, experții internaționali în educație, Chris Williams (expert în parteneriate școlare și comunitare) și Cristian Presură (expert în noi metode educaționale și instrumente creative), alături de reprezentanți ai autorităților publice și reprezentanți ai 20 de comunităţilor locale din: Jurilovca, Stejarul, Jijila, Dăieni, Sulina, Mila 23, Sarighiol de Deal, Valea Nucarilor, Peceneaga (județul Tulcea), Măieruș, Apața, Augustin, Homorod, Codlea, Făgăraș, Vulcan, Hârseni, Zărnești, Victoria (județul Brașov).
Conferinţa va prilejui acumularea de noi metode creative de predare în școală, informare cu privire la modele de colaborare la nivel comunitar, expunerea de direcţii naţionale și locale privind creșterea rolului educaţiei în dezvoltarea comunităţilor mici din România, metode de prevenire a abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, precum și schimb de bune practici și experienţă între cele 20 de comunităţi locale vizate de proiect.
Evenimentul va fi transmis live pe http://www.educatiecuprioritate.ro/dezbateri.
Activitatea face parte din campania de comunicare şi conştientizare “Creştem în comunitate”, inițiată de Inspectoratul Școlar Județean Tulcea în cadrul proiectului “Educaţia în comunitate – Drum cu prioritate!”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni!, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, Contract ID 188/2.2/S/156054.
Mai multe despre campanie și proiect puteți afla pe:
https://www.facebook.com/CresteminComunitate și http://www.educatiecuprioritate.ro .