ABERANT: CUM JUSTIFICĂ PRIMĂRIA PROPUNEREA DE MAJORARE A TAXEI DE HABITAT

Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019 prevede majorarea taxei de habitat  de la 125 la 147 lei pe lună, în condițiile în care inițiatorul spune că numărul contribuabililor care plătesc această taxă a crescut cu peste 5000! Cu toate acestea, probabil și ținand cont de cresșterile salariale, în special cele ale conducerii, se propune din nou mărirea taxei.

Oficial, în acte,majorarea taxei de habitat se justifică astfel:

  1. În ceea ce privește componenta nr. 1 din structura taxei de habitat, scade de la 8.29 lei/pers/lună în prezent la 7.79 lei/pers/lună deoarece:
  • A crescut numărul de contribuabili care plătesc taxa de habitat de la 52.020 contribuabili (înregistrați în luna octombrie 2017) la 57.789 contribuabili (înregistrați în luna octombrie 2018);
  • SC Servicii Publice SA Tulcea au la această dată tarife aprobate pentru: colectarea deșeurilor menajere de 188,51 lei/to cu TVA (stabilit prin HCL nr. 13/26.01.2017, Anexa 1), încărcat gunoi, resturi vegetale de 12,97 lei/to cu TVA (stabilit prin HCL nr. 12/26.01.2017, Anexa 85), colectare, transport, depozitare deșeuri stradale, inerte, vegetale și voluminoase cu auto Raba 8,5 tone și tractor U650 de 84,56 lei/to cu TVA (stabilit prin HCL nr. 16/26.01.2017, Anexa 13). La această dată nu există tarife diferențiate pentru colectarea, transportul deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă, așa cum sunt menționate în OUG nr. 74/2018.
  • Cantitățile de deșeuri colectate și transportate au crescut de la 27909.91 tone/2017 la 29552.32 tone/2018 (cantități estimate pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2018 similar cu cantitățile din 2017).
  1. Componenta nr. 2 din structura taxei de habitat a crescut de la 3.03 lei/pers/lună la 4.45 lei/pers/lună deoarece:
  • Cantitatea de deșeuri depozitate a crescut de la 27909.91 tone/2017 la 29552.32 tone/2018 (cantități estimate pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2018 similar cu cantitățile din 2017);
  • Tariful de depozitare deșeuri, estimat, a crescut prin actualizarea cu indicele de inflație 1.91% an 2018 (conform Institutului Național de Statistică perioada ianuarie 2018 – septembrie 2018) de la 67.34 lei cu TVA/tonă depozitată la 68.63 lei cu TVA/tonă depozitată;
  • Începând cu 2019, cofnorm OUG 74/2018, se introduce o nouă componentă „contribuția pentru economia circulară”, în cuantum de 30 lei/tonă fără TVA (35.70 lei/tona cu TVA).

Taxa de 146.88 lei/persoană/an se rotunjește la 147.00 lei/tona/an, în conformitate cu pct. 10, alin. 6, lit. n, Titlul IX din Normele de aplicare ale Codului Fiscal în vigoare la această dată.