AFACEREA LIVADA CATALOI: FOSTUL PRIMAR DE FRECĂŢEI A SCĂPAT DE PUŞCĂRIE LA CURTEA DE APEL!

Condamnat iniţial la patru ani de închisoare fostul primar al comunei Frecatei, Neculai Boangar a scăpat de puşcărie după ce Curtea de Apel Constantă a constatat că s-a îndeplinit termenul de prescriptive. Fostul primar a primit totuşi o pedeapsă de trei ani cu suspendare.
“Decizia penală nr.799/P În baza art.421 pct.2 lit.” a” cod procedură penală, admite apelurile, desfiinţează hotărârea atacată şi rejudecând; În baza art.396 alin. (6) cu ref. la art.16 lit. f) cod procedură penală, art.122 lit. d)-art.124 cod penal din 1969, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Boangăr Niculai pentru infracţiunea prev. de art.289 cod penal din 1969 cu aplicarea art.41 alin. (2) din Cod penal din 1969 şi art.5 cod penal din 1969, urmare a împlinirii termenului de prescripţie, înlăturând dispoziţiile instanţei referitoare la condamnare. (100 acte materiale) Reduce pedeapsa de câte 4 ani închisoare pt. infracţiunea prev. de art.132 din Legea nr.78/2000 cu referire la art.248 cod penal din 1969 cu aplicarea art.5 cod penal pt. inculpaţii Boangăr Niculai, Giurgiu Maria şi Calenic Dumitru, pentru acesta şi cu aplicarea art.25 cod penal din 1969, la câte 3 ani închisoare fiecare. În temeiul art.33 lit. a) rap. la art.34 lit. b) cod penal din 1969, contopeşte pedepsele aplicate inculpaţilor prin prezenta cu pedepsele stabilite prin sentinţa atacată (1 an închisoare-art.289 cod penal din 1969, 1 an închisoare-art.323 cod penal, 3 ani închisoare- art.132 din Legea nr.78/2000 cu referire la art.248 cod penal din 1969 pt. inc. Boangăr, 1 an închisoare-art.289 cod penal din 1969, 1 an închisoare-art.323 cod penal, 3 ani închisoare- art.132 din Legea nr.78/2000 cu referire la art.248 cod penal din 1969, 1 an închisoare-art.288 alin.2 cod penal din 1969 pt. inc. Giurgiu, 1 an închisoare-art.25 rap. la art.289 cod penal din 1969, 1 an închisoare-art.47 cod penal rap. la art.323 cod penal, 3 ani închisoare- art.25 cod penal rap. la art.132 din Legea nr.78/2000 cu referire la art.248 cod penal din 1969, 1 an închisoare-art.25 rap. la art.289 cod penal din 1969 pt. inc. Calenic) în pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare. În baza art.861 alin.1 cod penal 1969, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei rezultante de câte 3 ani închisoare stabilită pentru fiecare inculpat. În baza art.71 al.5 cod penal 1969, suspendă executarea pedepselor accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii. În baza art.862 cod penal 1969, stabileşte termenul de încercare de 5 ani pt. fiecare inculpat prin adăugare la intervalul de 2 ani a cuantumului pedepsei aplicate. În baza art. 863 alin.1, 3 cod penal 1969, obligă pe inculpaţi să respecte pe durata termenului de încercare următoarele măsuri de supraveghere: – să se prezinte, la datele fixate, la Serviciul de Probaţiune Tulcea; -să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; -să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; -să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele fiecăruia dintre inculpaţi de existenţă. Atrage atenţia inculpaţilor asupra dispoziţiilor art.864 cod penal 1969 privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în cursul termenului de încercare sau în cazul neîndeplinirii cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite.”

AFACERI CU TERENURILE DIN ZONA FOSTEI LIVEZI DE LA CATALOI

Procurorii au constatat că în aplicarea Legii 245/2005, Comisia locală de fond funciar Frecatei, în mod abuziv a favorizat mai multe persoane, inclusiv pe primarul Nicolae Boangar (de drept preşedintele comisiei de fond funciar) şi pe secretara Maria Giurgiu (de drept secretara comisiei) care au primit, fiecare, în mod necuvenit, suprafeţe de teren arabil între 5 şi 10 ha, pe amplasamentul fostei livezi de meri de la Cataloi, la marginea drumului naţional, cu deschidere foarte mare la şosea, sau în condiţiile în care acolo dreptul de proprietate mai fusese reconstituit beneficiarilor (la Legea 18/1991, la Legea 169/1997 şi la Legea 1/2000). De asemenea, ca preşedinte al comisiei locale de fond funciar, primarul Boangar a semnat un număr de 100 procese-verbale de punere în posesie, fără a avea împuternicire în acest scop din partea beneficiarilor şi fără ca, în prealabil, să fi avut loc o punere în posesie prin împărţirea efectivă a suprafeţelor intre cetăţeni.