AFACEREA „TELENA“, DIN NOU PE ORDINEA DE ZI A CONSILIULUI LOCAL. PROIECTUL E INIȚIAT DE PRIMARUL HOGEA

Consilierii locali dezbat din nou, azi, proiectul inițiat de primarul Hogea privind acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă către actualul concesionar, societatea Telena S.R.L., a
terenului în suprafaţă de 447 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în
Tulcea, str. Isaccei nr. 34.În ședința de luna trecută, proiectul a fost respins la vot, fiind semnalate și unele nereguli legate de construcția de pe acel teren.

 

Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, în şedinţă
ordinară publică pentru data de 25 iunie 2020, ora 13:00, ce va avea loc în sala de şedinţe „Mihail
Kogălniceanu”, str. Păcii nr. 20, Municipiul Tulcea, cu următoarea ordine de zi:
ORDINEA DE ZI
1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului
Tulcea din data de 28 mai 2020.
2. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca
urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA
ENERGIEI DE LA INTERSECȚIA CU STRADA GAZELEI, MUNICIPIUL TULCEA”.

3. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca
urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA
PODGORIILOR, TRONSON STRADA IULIU MANIU – STRADA OIȚELOR, MUNICIPIUL
TULCEA”.

4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în administrare a mijloacelor fixe rezultate ca
urmare a recepţionării obiectivului de investiţii “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA
INDEPENDENȚEI, MUNICIPIUL TULCEA”.

5. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului Tulcea a
terenului în suprafaţă de 54 mp, situat în municipiul Tulcea, strada Isaccei nr.12, identificat cu
număr cadastral 42712, Carte Funciară nr. 42712.

6. Proiect de hotărâre privind instituirea unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit către
societatea E-Distribuţie Dobrogea S.A. asupra terenului în suprafață de 1 mp, aparținând
domeniului public al județului Tulcea și aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului
Tulcea, situat în Tulcea, strada Viticulturii, în vederea amplasării unui stâlp pentru realizarea
serviciului public de distribuție a energiei electrice.

7. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă,
cu exercitarea dreptului de preemțiune de către actualul concesionar, Azis Nevruz, a terenului în
suprafaţă de 134 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în Tulcea, str.
Mahmudiei nr. 8A, identificat cu număr cadastral 6903, carte funciară 35766.

8. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă,
cu exercitarea dreptului de preemțiune de către actualul concesionar, societatea Telena S.R.L., a
terenului în suprafaţă de 447 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Tulcea, situat în
Tulcea, str. Isaccei nr. 34, identificat cu număr cadastral 31963, carte funciară 31963.
– inițiator Primarul Municipiului Tulcea, dr.ing. Hogea Constantin

9. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului social ”Ambulanța Socială” în
subordinea Direcției de Asistență și Protecție Socială Tulcea și aprobarea Regulamentului de
Organizare și Funcționare.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local pentru desfășurarea
activității de alimentație publică în municipiul Tulcea.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind fundamentarea
modalității optime de gestiune a activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente
fitosanitare în Municipiul Tulcea și alegerea modalității de gestiune.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei cuprinzând reprezentanții Consiliului
Local al Municipiului Tulcea în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ
preuniversitar din Municipiul Tulcea pentru anul școlar 2019 – 2020, aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 162/27.08.2019, modificată și completată prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 231/31.10.2019, prin Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Tulcea nr. 245/28.11.2019 și prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Tulcea nr. 87/31.03.2020.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a
gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul
Tulcea prin concesiune nr. 20097/30.06.2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Tulcea
și societatea Energoterm S.A..

14. Diverse