Alegerea vicepreşedinţilor, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Judeţean Tulcea

Art. 1 Se convoacă Consiliul Judeţean Tulcea în şedinţă ordinară, în ziua de 23 februarie 2021, ora 10, ale cărei lucrări se vor desfăşura în sala de şedinţe „Mihail Kogălniceanu” a Consiliului Judeţean Tulcea, situată în Municipiul Tulcea, str. Păcii nr. 20, având următorul proiect de ordine de zi:
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Tulcea din data de 26 ianuarie 2021;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii,
etapa XVIII;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
3. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Tulcea nr. 150/2018 privind stabilirea cuantumului chiriilor și contractului cadru de închiriere pentru locuințele construite de Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor specialiști din domeniul
sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele destinate închirierii pentru tinerii specialişti din domeniul sănătăţii şi a listei de priorităţi în soluţionarea
cererilor de locuinţe construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii pentru tineri specialişti din domeniul sănătăţii, etapa XIX;
5. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Sulina asupra unor imobile aflate în domeniul privat al Județului Tulcea;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru un beneficiar din centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, pe anul 2021;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Nectarie” Tulcea, pe anul 2021;
Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;

8. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Tulcea;

Inițiator: Președintele Consiliului Judeţean Tulcea;
9. Diverse.