Alegeri pentru viață, la vârsta când îți decizi viața

Trei ateliere de reflecție și analiză, cu participarea elevilor de gimnaziu și liceu, s-au derulat în Tulcea, Topolog și
Babadag în perioada martie – iunie 2021. Desfășurate sub titlul „Alegeri pentru viață”, atelierele au pus în discuție
impactul alegerilor pe care le fac tinerii atunci când se pregătesc să intre în viață. Elementul inedit al evenimentelor a
fost faptul că au fost organizate și susținute chiar de elevi, care s-au înfruntat în formatul clasic de „debate”, susținând
cu argumente pro și contra dacă „merită să te ții de școală, sau mai bine începi să ai banii tăi cât mai devreme?”
Proiectul ACCED (ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunități școlare defavorizate din județul Tulcea,
prin utilizarea resurselor educaționale deschise), implementat de Inspectoratul Școlar Județean Tulce, prin campania de
conștientizare, a abordat frontal trei teme dificile ale învățământului românesc, invitând comunitatea să se implice în
analizarea lor și identificarea de soluții. Aceste teme sunt: (1) costurile abandonului școlar (din perspectiva copiilor, a
părinților, a școlii, a comunității apropiate și a societății, în general), (2) colaborarea între profesori și elevi în creșterea
atractivității școlii pentru elevi și (3) dificultatea de a face alegerea cea mai bună atunci când apar oportunități care nu
pot fi evaluate în deplină cunoștință de cauză de tineri.
Firul roșu al tuturor evenimentelor organizate în cadrul campaniei l-a constituit permanenta implicare a comunității în
dezbaterile organizate, pentru a sublinia importanța implicării membrilor acesteia, invitarea lor la inițiativă și colaborare,
pentru a facilita o creștere armonioasă a întregii comunități, prin educație. Astfel, prin acțiunile sale și sub sloganul
„Creștem prin educație”, campania de conștientizare din cadrul proiectului ACCED a tradus în practică înțelepciunea
proverbului: „e nevoie de un sat întreg pentru a crește un copil”.
Au fost valorificate materiale, filme, idei și soluții dezvoltate în proiecte anterioare ale Inspectoratului Școlar Județean
Tulcea, organizând ateliere de dezbatere, angrenarea tinerilor în realizarea de materiale video pentru TL_Viziunea Elevilor
Tulcea,sesiuni de formare formale și nonformale, excursii pentru eleviși alte intervenții de prevenire a abandonului școlar
și de susținere a educației.
Cele trei ateliere încheie o serie de 9 evenimente de dezbatere organizate în perioada octombrie 2019 – iunie 2021 în TLCentrele de Educație Deschisă/TL-CED din Tulcea, Babadag și Topolog, în cadrul campaniei ”TLeducația în comunitate” a
proiectului ACCED.
Proiectul ACCED a avut ca obiectiv prevenirea abandonului școlar, venind în sprijinul diverselor categorii de elevi (de la
ante-/preșcolari până la elevii din ciclu gimnazial), precum și al tinerilor și adulților care și-au dorit să-și finalizeze studiile
obligatorii prin programul „A doua șansă”. De asemenea, proiectul a vizat specializarea a 240 de cadre didactice din
județul Tulcea. Prin diferite acțiuni de sprijin direct și de încurajare, inclusiv TL-centrele de la: Casa Corpului Didactic
Tulcea, Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Tulcea, Școala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Babadag și Liceul Tehnologic
Topolog, proiectul a oferit acces către resurse educaționale digitale. Gândite inițial pentru cei cărora astfel de resurse le
sunt inaccesibile geografic sau financiar, acestea s-au dovedit de mare utilitate în perioada de învățare online, cauzată de
pandemie.
Mai multe detalii: https://www.facebook.com/Crestemprineducatie