ANUNŢ ANGAJARE AQUASERV S.A TULCEA

   AQUASERV S.A TULCEA

   Organizează concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant:

   1. 1 post sef Centru Operational Macin în cadrul Aquaserv S.A Tulcea – Centrul Operational Macin

                      Pentru ocuparea postului vacant mai sus mentionat concursul va avea loc în data de 24.09.2020, ora10.30 la sediul Aquaserv S.A.Tulcea din strada Rezervorului,  nr.2 :

    Concursul va consta în  selectie dosare, interviu si probă scrisă.

   Orar organizare concurs :

   24.09.2020 – ora 10.30 – probă scrisă,

   24.09.2020 – ora 11.30 – susţinere interviu,

   • Criterii angajare:
   • Studii superioare finalizate cu diplomă de licenta;
   • Vechime în muncă minim 5 ani;
   • Permis de conducere categoria B,
   • Acte necesare pentru dosarul de participare la concurs :
   • Prezentare curriculum vitae;
   • Cerere de înscriere la concurs* sau scrisoare de intentie;
   • Prezentare recomandare;
   • Copie diplomă studii ;
   • Declaratie pe proprie raspundere privind lipsa antecedentelor penale sau cazier judiciar.
   • Adeverinta medicală eliberată de medicul de familie sau de unitatile medicale abilitate.
   • Copie carte de munca şi/sau adeverintă de vechime care să ateste vechimea solicitată.

   *Cererea de inscriere la concurs se va solicita Serviciului Resurse Umane si Adminitrativ din str. Tudor Vladimirescu, Nr.2 sau se poate accesa de pe site-ul S.C Aquaserv S.A Tulcea                   ( aquaservtulcea.ro la rubrica „informatii publice – anunturi angajare”).

   Bibliografie :

   • Legea 51 din 8 martie 2006 – Legea serviciilor comunitare de utilitati publice,
   • Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cu modificarile ulterioare,
   • Regulament al Serviciilor de Alimentare cu Apa si de canalizare din Judetul Tulcea aprobat prin HCL 227/31.10.2019, care se poate accesa pe site-ul S.C Aquaserv S.A Tulcea( aquaservtulcea.ro la rubrica „informatii publice – legislatie”).

   Dosarele de concurs  se vor depune  la sediul Aquaserv S.A Tulcea din strada Tudor Vladimirescu, Nr.2  la Serviciul Resurse Umane şi Administrativ.

       Data limită de depunere a dosarelor pentru postul vacant de sef Centru Operational Macin este 23.09.2020

                         Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0240.511.369 int..25 sau la sediul Aquaserv S.A din strada Tudor Vladimirescu nr.2, Tulcea – Serviciul Resurse Umane şi Administrativ.

   Director General,

   Ing.Ifrim C. Valentin

   Lasă un răspuns

   Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

   Solve : *
   25 − 14 =