Anunț angajare SC Aquaserv SA Tulcea

ANUNŢ AQUASERV S.A TULCEA

Organizează concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant:

– 1 post vacant de muncitor calificat (mecanic utilaj/mecanic/electrician/instalator) în cadrul S.C Aquaserv S.A Tulcea – Serviciul Tehnic – Atelier Auto,

Pentru ocuparea postului mai sus menţionat concursul va avea loc în data de 29.11.2019, ora 10 la Sediul Aquaserv SA.Tulcea din strada Tudor Vladimirescu, Nr.2.

Concursul va consta în selecţie de dosare şi interviu.

Condiţii de participare la concurs:

• Criterii angajare:

Pentru ocuparea postului vacant de mecanic/mecanic utilaj/electrician/instalator:

 Studii medii de specialitate şi/sau şcoală profesioanală finalizate cu diplomă,

 Vechime in muncă 3 ani,

 Permis auto categoria B.

Acte necesare pentru dosarul de participare la concurs :

 Prezentare curriculum vitae,

 Cerere de înscriere la concurs ( se va ridica de la Serviciul Resurse Umane din strada Tudor Vladimirescu, Nr.2) sau scrisoare de intenţie.

 Prezentarea recomandarii de la ultimul loc de muncă;

 Copie diploma studii şi ale altor acte care atestă efectuarea specializarii solicitate în fişa postului, scoasă la concurs.

 Copie carte de munca şi /sau adeverinţă de vechime care să ateste vechimea solicitată.

Dosarele de concurs se vor depune la sediul Aquaserv S.A Tulcea din strada Tudor Vladimirescu, Nr.2 la Serviciul Resurse Umane.

Data limită de depunere a dosarelor este 28.11.2019, ora 16.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0240.511.369 int.25 sau la sediul Aquaserv S.A din strada Tudor Vladimirescu nr.2 Tulcea – Serviciul Resurse Umane .

Director General,

Ing.Caraman Ionel