ANUNȚ AQUASERV S.A TULCEA

AQUASERV S.A TULCEA

Organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante :

  • 3 posturi vacante de muncitor necalificat în cadrul Aquaserv S.A. Tulcea – Secția Stații Pompe Ape Menajere pe perioada nedeterminata ;
  • 1 post vacant de muncitor necalificat în cadrul Aquaserv S.A. Tulcea – Secția Stații Pompe Ape Menajere pe perioadă determinată 1 an cu posibilitate de prelungire.

Pentru ocuparea posturilor mai sus mentionate concursul va avea loc in data de 03.10.2019, ora 10 la sediul Aquaserv S.A. Tulcea din strada Tudor Vladimirescu Nr.2 .

Concursul va consta în selecție de dosare si interviu.

Condiții de participare la concurs:

  • Criterii angajare:

Pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor necalificat: 

  • capacitate deplină de exerciţiu,
  • o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate.
  • Acte necesare pentru dosarul de participare la concurs :
  • Prezentare curriculum vitae,
  • Cerere de înscriere la concurs sau scrisoare de intentie.
  • Adeverinta medicala eliberată de medicul de familie sau de unitațile medicale abilitate;
  • Cazier judiciar.

Dosarele de concurs  se vor depune  la sediul Aquaserv S.A Tulcea din strada Tudor Vladimirescu, Nr.2 la Serviciul Resurse Umane si Administrativ.

Data limită de depunere a dosarelor pentru posturile vacante  este 02.10.2019, ora 16.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0240.511.369 int.25 sau la sediul Aquaserv S.A din strada Tudor Vladimirescu nr.2 Tulcea – Serviciul Resurse Umane si Administrativ.

Director General,

Ing.Caraman Ionel