ANUNȚ AQUASERV S.A. TULCEA

   AQUASERV S.A. TULCEA

   Organizează concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant:

   • 1 post vacant de muncitor calificat ( mecanic/instalator ) în cadrul Aquaserv S.A Tulcea – Stația de Epurare Tulcea ,

   Pentru ocuparea postului mai sus menționat concursul va avea loc în data de 06.01.2020, ora 11 la Sediul Aquaserv  SA.Tulcea, strada Rezervorului nr.2 și proba practică în data de 06.01.2020, ora 9 la Stația de Epurare Tulcea.

   Concursul va consta în selecție de dosare, probă practică și interviu.

   Condiții de participare la concurs:

   • Criterii angajare:

   Pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (mecanic/instalator):

   • Studii medii de specialitate / școală profesioanală / diploma curs calificare,
   • Vechime în muncă minim 5 ani,
   • Cunoștințe operare PC (cu probă practică în data de 06.01.2020, ora 9 la Stația de Epurare Tulcea).
   • Acte necesare pentru dosarul de participare la concurs :
   • Prezentare curriculum vitae,
   • Cerere de înscriere la concurs sau scrisoare de intenție.
   • Prezentarea recomandării de la ultimul loc de muncă ;
   • Copie diplomă studii si ale altor acte care atestă efectuarea specializării solicitate în fișa postului, scoasă la concurs.
   • Copie carte de muncă si /sau adeverință de vechime care să ateste vechimea solicitată.

   Dosarele de concurs  se vor depune  la sediul Aquaserv S.A Tulcea din strada Tudor Vladimirescu, Nr.2 la Serviciul Resurse Umane si Administrativ.

   Data limită de depunere a dosarelor este 31.12.2019.

   Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0240.511.369 int.25 sau la sediul Aquaserv S.A din strada Tudor Vladimirescu nr.2 Tulcea – Serviciul Resurse Umane si Administrativ.

   Director General Provizoriu,

   Ing.Ifrim C.Valentin