ANUNT: AQUASERV S.A TULCEA ANGAJEAZĂ INSTALATORI

AQUASERV S.A TULCEA

Organizează concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante pe perioadă determinată de 1 an:

  • 2 posturi vacante de instalatori în cadrul Aquaserv S.A Tulcea – Secția Rețele Apă Tulcea,

Pentru ocuparea posturilor mai sus menționate concursul va avea loc în data de 13.11.2019, ora 10 la sediul Aquaserv S.A. Tulcea din strada Tudor Vladimirescu nr.2.

Concursul va consta în selecție de dosare si interviu.

Conditii de participare la concurs:

  • Criterii angajare:

Pentru ocuparea posturilor vacante de instalator.

  • Studii medii de specialitate si/sau curs calificare în meseria de instalator,
  • Carnet de conducere categoria B.
  • Acte necesare pentru dosarul de participare la concurs :
  • Prezentare curriculum vitae,
  • Cerere de înscriere la concurs sau scrisoare de intentie.
  • Prezentarea recomandarii de la ultimul loc de munca ;
  • Copie diplomă studii si ale altor acte care atestă efectuarea specializarii solicitate în fisa postului, scoasă la concurs ;

Dosarele de concurs  se vor depune  la sediul Aquaserv S.A Tulcea din strada Tudor Vladimirescu, Nr.2 la Serviciul Resurse Umane si Administrativ.

Data limită de depunere a dosarelor este 12.11.2019.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0240.511.369 int.25 sau la sediul Aquaserv S.A din strada Tudor Vladimirescu nr.2 Tulcea – Serviciul Resurse Umane si Administrativ.

Director General,

Ing.Caraman Ionel