ANUNȚ cu privire la semnarea contractului ” Reabilitarea și extinderea rețelelor de distribuție și a sistemului de canalizare inclusiv stații de pompare în aglomerarea Tulcea – CL7 ”