Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

ANUNT LANSARE SESIUNE DEPUNERE CERERI DE FINANTARE PRIN FLAG DELTA ANUNT LANSARE SESIUNE DEPUNERE CERERI DE FINANTARE PRIN FLAG DELTA
Asociatia Grup Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii – anunță lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul Strategiei Plan de Dezvoltare... ANUNT LANSARE SESIUNE DEPUNERE CERERI DE FINANTARE PRIN FLAG DELTA

Asociatia Grup Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii – anunță lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul Strategiei Plan de Dezvoltare Locala Integrata a Zonei Pescaresti finantata prin Programul Operaţional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020: Prioritatea Uniunii nr. 4 Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Contract nr. 29/24.03.2016, Masura 1 – Diversificarea activitatii de pescuit si crearea de locuri de munca in zona FLAG Delta Dunarii. Tipul apelului este competitiv cu termen limita de depunere.
Data si ora de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 02.05.2018, ora 10.00
Data și ora limită până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 20.06.2018, ora 15.00.
Depunerea proiectelor se va face pe suport hârtie până la devenirea funcțională a sistemului de depunere electronică MySMIS.
Proiectele se vor depune la sediul Asociatiei Grup Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii municipiul Tulcea, strada Dumitru Ivanov, nr. 6, bloc IBEROM, etaj 2.
Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 2.675.100,00 lei (echivalentul a 600.000 EURO).
Valoarea maximă a ajutorului nerambursabil acordata in cadrul unui proiect care se incadreaza in regulile ajutorului de minimis, va fi de 891.700,00 lei (echivalentul a 200.000 de EURO) si de 445.850,00 lei (echivalentul a 100.000,00 de euro) în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost) pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs).
Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 22.292,50 lei (echivalentul a 5.000 EURO).
Suma totală alocată Masurii 1 – Diversificarea activitatii de pescuit si crearea de locuri de munca in zona FLAG Delta Dunarii este de 10.229.135,00 lei echivalentul a 2.310.000,00 euro.
Cursul de schimb INFOREURO de 4.4585 LEI/EURO, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 7/01.03.2018.
Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii. Ghidul Solicitantului si Procedurile Operationale ale FLAG Delta Dunarii sunt afisate pe site-ul www.flagdelta.ro și sunt disponibile la cerere la sediul FLAG Delta Dunarii: municipiul Tulcea, strada Dumitru Ivanov, nr. 6, bloc IBEROM, etaj 2; contact: telefon fix: 0340401630, telefon mobil: 0756144580, mail: flag.delta@yahoo.com