ANUNT PENTRU TINERII CARE VOR SA DEVINA POLITISTI DE FRONTIERA

frontieraaGarda de Coastă informeaza tinerii absolventi ai cursurilor liceale cu diploma de bacalaureat, care vor sa devina politisti de frontiera, ca se pot inscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul institutiilor de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Apararii Nationale.
La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, pentru viitorii politisti de frontiera sunt puse la dispozitie un numar de 203 locuri pentru specializarea Politie de Frontiera si Drept, astfel:

 • la Academia de Politie ,,A.I. Cuza” Bucuresti – Facultatea de Politie, arma Politie de Frontiera:
  • curs de zi – 60 locuri: din care 2 locuri pentru etnicii rromi, 2 locuri pentru maghiari si 2 locuri pentru alte minoritati.
  • curs frecventa redusa – 8 locuri.
 • la Academia de Politie ,,A.I. Cuza” Bucuresti – Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative, specializarea: Drept – 20 locuri.
 • la Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera ,,Avram Iancu”- Oradea, curs de zi – 115 locuri.

La nivelul Ministerului Apararii Nationale, sunt puse la dispozitie un numar de 13 de locuri pentru Politia de Frontiera, astfel:

 • la Academia Navala „Mircea cel Batran” Constanta, invatamant de zi, 10 locuri.
 • la Scoala Militara de Maistri Militari a Fortelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanta, invatamant postliceal, cu durata de 2 ani, invatamant de zi, 3 locuri.

Garda de Coasta recruteaza, de asemenea, candidati pentru admitere la institutiile de invatamant ale Ministerului Apararii Nationale pe locurile Ministerului Afacerilor Interne, pentru urmatoarele institutii:

 • Academia Tehnica Militara – 44 locuri;
 • Academia Fortelor Terestre „Nicolae Balcescu” – 33 locuri;
 • Universitatea Nationala de Aparare „Carol I” – 2 locuri;
 • Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Terestre „Basarab I”, Pitesti – 86 locuri.

Pentru Academia de Politie ,,A. I. Cuza” si pentru institutiile de invatamant ale M.A.p.N. care scolarizeaza personal pentru Politia de Frontiera:

 • data limita de inscriere este 27.05.2016 (la sediul structurilor Politiei de Frontiera, respectiv Politiei, in cazul in care in judetul de domiciliu al candidatului nu exista structuri ale politiei de frontiera);
 • data limita de depunere a dosarului de candidat este 20.06.2016 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
 • perioada de inscriere/desfasurare a concursului este 24.07 – 07.08.2016.

Pentru Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera ,, Avram Iancu” – Oradea:

 • data limita de inscriere este 29.07.2016 (la sediul structurilor Politiei de Frontiera, respectiv Politiei, in cazul in care in judetul de domiciliu al candidatului nu exista structuri ale politiei de frontiera);
 • data limita de depunere a dosarului de candidat este 16.08.2016 (la sediul structurilor care au efectuat recrutarea);
 • perioada de inscriere/ desfasurare a concursului: 04.09 – 12.09.2016, (la Scoala de Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera ,,Avram Iancu” Oradea).

Contravizita medicala si verificarea aptitudinilor fizice a candidatilor recrutati pentru toate institutiile de invatamant ale Ministerului Apararii Nationale pe locurile alocate M.A.I. – Politia de Frontiera – se realizeaza in perioada 14 -15.07. a.c., ora 07.30, la sediul Academiei de Politie „Al.I.Cuza”, str. Aleea Privighetorilor nr. 1 A, sector 1, Bucuresti.

Candidatii vor sustine probele eliminatorii si cele de cunostinte stabilite prin regulamentul / metodologia de admitere a institutiei de invatamant. Pentru informare cu privire la organizarea si desfasurarea concursului de admitere, candidatii vor consulta site-ul oficial al institutiei de invatamant.

         

 

 

          Informatii de background

Pentru a se putea inscrie la concursurile de admitere organizate la institutiile militare de invatamant, tinerii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

 • Sa aiba cetatenie romana si domiciliul in Romania;
 • Sa cunoasca limba romana scris si vorbit;
 • Sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
 • Sa fie declarati apt din punct de vedere medical, fizic si psihic;
 • Sa aiba varsta de minimum 18 ani;
 • Sa fie absolventi de liceu, cu diploma de bacalaureat;
 • Sa aiba un comportament corespunzator cerintelor de conduita admise si practicate in societate;
 • Sa nu aiba antecedente penale sau sa nu fie in curs de urmarire penala ori de judecata pentru savarsirea de infractiuni, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 • Sa nu fi fost destituit dintr-o functie publica in ultimii 7 ani;
 • Sa nu fi desfasurat activitati de politie politica, asa cum sunt acestea definite de lege;
 • Sa nu aiba calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizatii cu caracter politic;
 • Sa nu fi fost exmatriculati, pentru abateri disciplinare, dintr-o institutie de invatamant;
 • Sa aiba inaltimea de minim 1,65 m barbatii si 1,60 m femeile; candidatii pentru institutiile de formare a ofiterilor si agentilor de politie de frontiera pentru specializarea marina, trebuie sa aiba inaltimea de minim 1,60 m.
 • Sa fi obtinut la purtare, in perioada studiilor liceale, media generala de minimum 8.00, cu exceptia candidatilor care au absolvit institutii de invatamant de nivel liceal in state membre ale Uniunii Europene in care nu se evalueaza prin nota/punctaj/calificativ purtarea elevului.

Concursurile de admitere se vor desfasura astfel:

 1. Academia de Politie ,, A.I. Cuza” Bucuresti – Facultatea de Politie, arma Politie de Frontiera – concursul se va desfasura in 2 etape:
 • Etapa I – probe eliminatorii:
  • contravizita medicala;
  • verificarea aptitudinilor fizice.

Probele se sustin in ordinea prezentata si fiecare dintre ele este eliminatorie. Participarea candidatilor la urmatoarea proba este conditionata de promovarea celei anterioare si, indiferent de cauzele si motivele invocate, nu se admit contestatii, repetari sau reexaminari la probele de aptitudini.

 • Etapa II – proba de evaluare a cunostintelor
  • Participa numai candidatii care au promovat probele eliminatorii.
  • Disciplinele de concurs sunt:
   • Istorie (test grila);
   • Limba romana (test grila);
   • Limba straina: engleza / franceza / germana / rusa/ spaniola – la alegere (test grila);
 1. Scoala De Pregatire a Agentilor Politiei de Frontiera ,,Avram Iancu „- Oradea – concursul de admitere se va desfasura in 2 etape, astfel:
 • Etapa I consta in:
  • contravizita medicala;
  • verificarea aptitudinilor fizice; potrivit probelor si baremelor prevazute in metodologia de admitere.
 • Etapa II – proba scrisa de verificare a cunostintelor.
  • Participa candidatii care au promovat etapa probelor de aptitudini si consta in sustinerea unui test grila la urmatoarele discipline de concurs:
   • Limba romana ( test grila);
   • Limba straina: franceza / engleza – la alegere; (test grila).

Depunerea cererilor de înscriere, informaţii privind documentele necesare pentru întocmirea dosarelor, etapele şi probele de selecţie/concurs şi alte detalii se pot obţine la Biroul Resurse Umane din cadrul Serviciului Resurse Umane al Gărzii de Coastă, Aleea Zmeurei nr. 3, Constanţa, telefon 0241/641188, int. 26060, 26061, 26078 sau la Compartimentul Pregătire Continuă al Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea, Str. Isaccei, nr. 103, Tulcea, telefon 0240/534180 sau 0240/534181, int. 26026, 26190.

Pentru alte informaţii suplimentare se pot consulta şi site-urile instituţiilor menţionate şi anume www.academiadepolitie.ro, www.politiadefrontiera.ro sau www.avramiancu.ro