Ziarul de Tulcea

www.ziaruldetulcea.ro

ANUNȚ PRELUNGIRE SESIUNE DE PRIMIRE CERERI DE FINANŢARE PENTRU MĂSURA 3 ANUNȚ PRELUNGIRE SESIUNE DE PRIMIRE CERERI DE FINANŢARE PENTRU MĂSURA 3
Asociatia Grup Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii anunță prelungirea până la data de 22.06.2018 a sesiunii închise de primire cereri de finanţare... ANUNȚ PRELUNGIRE SESIUNE DE PRIMIRE CERERI DE FINANŢARE PENTRU MĂSURA 3

Asociatia Grup Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii anunță prelungirea până la data de 22.06.2018 a sesiunii închise de primire cereri de finanţare pentru Masura 3 Guvernanta locala, Inovare, Promovarea bunastarii sociale si a patrimoniului istoric si cultural al zonei, conform Strategiei Plan de Dezvoltare Locala Integrata a Zonei Pescaresti finantata prin Programul Operaţional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014 – 2020 având alocată pentru această sesiune suma de 16.362.695,00 lei echivalentul a 3.670.000,00 euro.
Depunerea proiectelor se va face pe suport hârtie până la devenirea funcțională a sistemului de depunere electronică MySMIS.
Proiectele se vor depune la sediul Asociatiei Grup Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii, municipiul Tulcea, strada Dumitru Ivanov, nr. 6, bloc IBEROM, etaj 2 in zilele de luni-vineri, in intervalul orar 8.00 -16.00 pana la data de 22.06.2018.
Valoarea maximă eligibilă aferentă unui proiect este de 2.675.100,00 lei (echivalentul a 600.000 EURO).
Valoarea maximă a ajutorului nerambursabil acordata in cadrul unui proiect care se incadreaza in regulile ajutorului de minimis, va fi de 891.700,00 lei (echivalentul a 200.000 de EURO) si de 445.850,00 lei (echivalentul a 100.000,00 de euro) în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost) pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs).
Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 22.292,50 lei (echivalentul a 5.000 EURO).
Cursul de schimb INFOREURO de 4.4585 LEI/EURO, conform Deciziei DGP AMPOPAM nr. 7/01.03.2018.
Solicitantul de finanțare trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent măsurii. Ghidul Solicitantului si Procedurile Operationale ale FLAG Delta Dunarii sunt afisate pe site-ul www.flagdelta.ro și sunt disponibile la cerere la sediul FLAG Delta Dunarii: municipiul Tulcea, strada Dumitru Ivanov, nr. 6, bloc IBEROM, etaj 2; contact: telefon fix: 0340401630, telefon mobil: 0756144580, mail: flag.delta@yahoo.com.