ANUNŢ PUBLIC

SC NARCISA MOB DESIGN SRL cu sediul in Tulcea str.Barajului nr.4 titular al Planului Urbanistic Zonal cu amplasamentul in str.Livezilor nr 3, Municipiul Tulcea , Jud.Tulcea , anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Tulcea , în vederea obţinerii avizului de mediu pentru proiectul de construire Aparthotel Prezident.
Publicul interesat poate consulta propunerea de plan la sediul APM Tulcea , str. 14 Noiembrie nr.5 tel: 0240510622, fax: 0240510621, e-mail: office@apmtl.anpm.ro de luni pana joi intre orle 8-16.30 si vineri intre orele 8-14.00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic în scris la sediul APM Tulcea în termen de 18 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.